Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Starta en dialog

Genom att byta transportsätt från Air till Rail uppnådde vår kund en 44% kostnadsminskning på viktiga rutter samtidigt som kraven på servicenivån bibehålls.

Flygfrakt är snabbast, men också det dyraste transportalternativet

Kunden har regelbundna transporter från Tyskland till Kina. På grund av kravet på servicenivå skickades de flesta sändningarna med flyg. Volymen var upp till 300 ton per månad.

Järnvägstransport är billigare än flygfrakt

Då den kinesiska regeringen satsar kraftigt på infrastruktur via järnväg föreslog DSV en skräddarsydd lösning med järnvägstransport hela vägen från Tyskland till Kina. Detta minskade transportkostnaderna - med bibehållna servicenivåer.

Fördelar för kunden

  • De två första sändningarna med järnväg visade att servicekravet är uppfyllt.
  • Total kostnadsminskning med järnväg: 44,5% jämfört med flygfrakt.
  • Med dessa konstaterade resultat arbetar nu kunden med DSV för att flytta över fler flygtransporter till järnväg, och därmed kunna uppnå ytterligare kostnadsbesparingar.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor