Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Energiförsörjning är avgörande för företag, samhällen och våra familjer. Vi ser till att du får innovativa, pålitliga och skräddarsydda lösningar inom energitransportlogistik - oavsett hur tuff miljön är eller hur avlägsen din plats är.

Vi är världsledande inom logistik för energibranschen med expertkunskaper inom utveckling och leverans av säkra och ekonomiska transportlösningar för olika sektorer. Dessa inkluderar olja, gas och raffinering; förnybar energi; gruvdrift och metaller; kraftproduktion; termisk; kärnkraft och vattenrening.

Logistiktjänster för energibranschen som inkluderar:

  • Planering, genomförande och övervakning
  • Flyg,sjö- eller intermodala transporttjänster 
  • Dedikerade heavy-lift ingenjörer
  • Överdimensionerad transport
  • Out of gauge-installationer
  • Rigg-förflyttningar
  • Sjöfraktcharter, såväl som hamntjänster och husbandry-tjänster
  • Tjänster för charter och nödsituationer som täcker alla världens regioner och tidszoner 24/7/365
  • Kompetens inom regelefterlevnad
  • Hjälp vid anbudsavtal

Förnybar energi

Vi har varit involverade i branschen för alternativ energi i mer än 20 år och tillhandahåller transportlösningar till vindkraftparker samt den logistik som behövs för att säkerställa att komponenter och reservdelar till vindkraftverken finns tillgängliga efter behov.

Termisk energi

Vi optimerar din supply chain och utvecklar planerings- och implementeringsmetoder som ger den kvalitet du behöver till rätt kostnad.

Kärnkraft

Vi använder vårt omfattande nätverk av transportföretag och transportsätt för att hantera och effektivisera varje steg i logistikprocessen, inklusive tull, dokumentation och regelefterlevnad för ditt gods.

Från start till slutdestination, under utmanande förhållanden och genom svåra områden, kan du lita på att vi förstår de unika krav som följer varje uppgift och att vi säkerställer lösningar som ger dig maximala fördelar.

Förnybar energi, termisk energi och kärnkraft

Lösningar som stöder ditt företag i:

Olja och gas

Som en logistikpartner, strategiskt beläget vid de viktigaste olje- och gasutvinningsplatserna runt om i världen, förstår vi din marknad och kan använda våra integrerade nätverk av supply chains med resurser, anläggningar, tillgångar och infrastruktur för att stödja din verksamhet. 

Vårt dedikerade team designar unika helhetslösningar som gör det möjligt för dig att planera, konstruera, anskaffa och hantera projekt samt återförsörjning.

 

Olja och gas

Lösningar som stöder ditt företag i:

Gruvdrift och metaller

Gruvindustrin hanterar en rad utmaningar, från att minska eller undvika miljöskador och föroreningar till att sänka kostnaderna samtidigt som man ökar tillförlitligheten.

Oavsett vart ditt projekt tar oss och hur svår terrängen än är kommer vi att utforma smidiga helhetslösningar genom att använda innovativ teknik och beprövad metodik.

Vårt team av gruvexperter hanterar både green field- och brown fieldprojekt såväl som steady state-gruvor och har en djupgående förståelse för kraven på din supply chain. Våra teams och nätverk för gruvindustrin levererar globala lösningar genom prestanda och ständig förbättring.

Gruvdrift och metaller

Lösningar som stöder ditt företag i:

Kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö

Och vårt kvalitetssäkringssystem QHSE är din garanti för att vi kommer att leverera den service och kvalitet du behöver. Förutom att minska riskerna för människor, transporter och omgivningar,motiverar vår investering i QHSE våra medarbetare att driva förbättringar och öka produktiviteten.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor