Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Instruktioner kring transport av lithiumbatterier

Från den 1 april 2016  ändrades de internationella föreskrifterna för flygförsändelser av litiumbatterier. Rådet för den internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) har godkänt ändringar av bestämmelserna för litiumbatterier i ICAO:s tekniska instruktioner som är obligatoriska att följa från ovan datum.

Ändringarna omfattar:

 • Förbud mot litiumjonbatterier på passagerarflyg:
  Alla försändelser av litiumbatterier utan utrustning är förbjudet som last på passagerarflyg. Som ett resultat av detta måste alla litiumjonbatterier ha etiketten "Cargo Aircraft Only". Då DSVs partners använder sig av passagerarflyg för vissa delar av sitt nätverk innebär denna ändring en begränsning av tillgängliga avsändar- och mottagardestinationer för litiumjonbatterier. Denna begränsning gäller inte för litiumjonbatterier som är förpackade med eller finns i en utrustning

 • Gränser för laddningstillstånd:
  En gräns på 30 procent för laddningstillstånd (SOC) i litiumjonceller och batterier, däribland Section II-celler och batterier. Gäller inte batterier som är förpackade med eller ingår i utrustning
 • Begränsningar för antal paket:
  En avsändare får inte erbjuda mer än ett Section II-paket (enbart batterier) per sändning
 • Begränsningar för ytteremballage:
  Ytteremballage får inte innehålla mer än ett Section II-paket - 8 celler eller 2 batterier - (enbart batterier)
 • Separering av batteripaket:
  En avsändare måste erbjuda sändningar av litiumbatterier (enbart batterier) som separerats från övrig last.

Läs mer om ovanstående ändringar på International Air Transport Associations (IATA) webbplats

 

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss XPress