Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Vilken vikt och storlek kan man skicka med DSV XPress?

DSVs nominerade nätverk har utvecklat speciella vikt- och storleksbegränsningar för paket som skickas med samtliga pakettjänster. Begränsningarna nedan gäller endast för enskilda paket. Det finns ingen begränsning på den totala vikten på dina sändningar och det totala antalet paket i din sändning i övrigt.

Vikt- och storleksbegränsningar för paket

  • Paket kan väga upp till 70 kg
  • Max 20 paket per sändning
  • Paket kan ha en sammanlagd längd och omkrets på upp till 419 cm
  • Paket kan ha en längd på upp till 270 cm
  • Paket som väger mer än 31,5 kg (25 kg inom EU) måste ha en speciell etikett för tungt paket
  • Paket som är stora i förhållande till vikten prissätts enligt speciella måttberäkningar

Observera att paket som överstiger ovan vikt- och storleksbegränsningar är föremål för en tilläggsavgift för "Överskridna maxdimensioner".

Begränsningarna ovan gäller för de flesta paket och destinationer med undantag för lokala restriktioner i vissa länder.

Beräkning av fraktdragande vikt

Längd, bredd och höjd för ett paket mäts i centimeter, avrundas till hela centimetrar och multipliceras enligt nedan. Vid sändningar med flera paket skall volymerna för de ingående paketen adderas. Detta resultat utgör sändningens samlade volym.

Längd x Bredd x Höjd (i meter) x 200

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss XPress