Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Lastenheter

För flygfrakt måste flygpallar eller flygcontainers, vilka kallas ULDs (Unit Load Devices), anpassas efter flygkroppen för varje flygplanstyp. De olika storlekarna på flygpall gör att man kan utnyttja det tillgängliga utrymmet optimalt med enkel och snabb lastning/lossning.

International Air Transport Association (IATA) är den ledande sammanslutningen inom flygtransportbranschen när det gäller tekniska specifikationer för lastenheter.

Paletter eller flygpallar: Dessa är platta metallpaletter som vanligtvis är gjorda av aluminium, på vilka varorna förankras med t ex nät för att hålla godset säkert på plats under flygningen. Stuvningen av godset kan anpassas till planets lastrum för att utnyttja det tillgängliga utrymmet på bästa sätt.

Containrar: De motsvarar sjöcontainrar, men det finns ett större utbud av former och storlekar på grund av de olika flygplansmodeller som används. Det finns också olika typer av containrar beroende på användningsområde såsom kyld, öppningsbar i sidled, lufttät eller ventilerad.

Lastenheternas mått och vikter samt regler och föreskrifter för deras användning bestäms av respektive flygbolags villkor.

ULD-identifieringskoder

Varje flygcontainer eller pall har ett unikt alfanumeriskt kodnummer som visas för identifiering och för information om dess tekniska specifikationer.

Varje identifieringskod består av tio alfanumeriska delar enligt nedan tabell:

Position Ordning Beskrivning
1 Alfabetisk
Typ av ULD
2 Alfabetisk
Grundmått
3 Alfabetisk Form eller kompatibilitet
 4, 5, 6, 7 och 8 Alfabetisk
Numeriskt serienummer
 9 och 10 Alfabetisk
Ägare 

 

Position 1,2,3 - prefix med tre bokstäver

  • Den första bokstaven anger typen av flygcontainer, till exempel A, som står för ”Certified Aircraft container”
  • Den andra bokstaven avser måtten på containerns bottenyta. Till exempel betyder "K" att måtten på containerns bottenyta är 1,534x1,562 m
  • Det tredje tecknet indikerar två olika saker beroende på om det är en container eller en pall. Vid container anger tecknet dess form, utseende och lastkapacitet. Vid pall anger tecknet vilken typ av nät eller förankringssystem som används.

Position 4, 5, 6, 7 och 8 - Serienummer

Numerisk kod som identifierar varje specifik container, som kan ha samma serienummer som en annan container men med olika ägare. Av denna anledning är det viktigt att vara uppmärksam på de två sista positionerna (9 och 10), som är ägarens kod.

Position 9 och 10 - Ägarkod

Dessa tecken kan vara alfanumeriska och anger ägaren eller flygbolaget.

Flyg container

Förtydligande

  • 6 Tekniska specifikationer: skyltar med teknisk information med officiella plomberingar och godkännanden, såsom DGR-märken samt valfria som flygbolagets logotyp och speciella indikationer på vikt och mått, etc.
  • 7 Dokumentficka: för dokumentation som medföljer containern under hela dess transitering.

De mest frekvent använda containrarna inom flygfrakt

Frågor?

Våra experter på flygfrakt hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Contact man in white shirt