Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Förbättra din supply chain med effektiva järnvägstransporter

Våra experter erbjuder effektiva järnvägslösningar inom Europa med ett brett utbud av fördelar.

Hög säkerhetsnivå

Statistik visar att stölder från containrar som transporteras via järnväg är relativt sällsynta då det är svårt för kriminella att komma nära ett tåg och lossa gods från en container som transporteras på en järnvägsvagn. I jämförelse är stöld från lastbilar vanligare eftersom åtkomsten är enklare på t.ex. rastplatser.

Multimodal kompatibilitet

De containrar och trailers som används är kompatibla med både väg- och järnvägstransporter - ibland kallade multimodala transporter. Detta innebär att det inte finns något behov av att lossa och lasta vid transitpunkter; containern eller trailern lyfts helt enkelt från tåg till lastbil efter behov. DSV erbjuder även partigods med järnväg där ditt gods samlastas med andra kunders gods.

Ekonomiskt och med stabila drivmedelskostnader

Godstransporter på järnväg är extra effektiva vid långa transportsträckor, eftersom en förare kan transportera flera containrar samtidigt och med jämförelsevis färre vilostopp. Godstransporter via järnväg drivs ofta med elektricitet, vilket innebär att man inte påverkas av bränsletillägg och förändringar i oljepriset på samma sätt som övriga transportalternativ.  

Mer miljövänligt

Eftersom godstransporter via järnväg ofta drivs av elektricitet, och samkör stora volymer, är järnvägstransporter ett mycket grönare transportslag med ett betydligt lägre utsläpp av koldioxid.

Punktligt

Till skillnad från vägtransporter fastnar inte tåg i trafikstockningar, och även om det ibland kan uppstå förseningar är godstrafiken på järnväg mycket punktligare än vägtransporter eftersom järnvägsmyndigheterna kontrollerar kapaciteten.

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Road