Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Förbättra din supply chain med effektiv järnvägstransport

Våra experter inom järnvägstransporter kan sätta ihop effektiva lösningar mellan flera destinationer i Kina och Europa och inom Europa, som ger dig många fördelar.

Hög säkerhetsnivå

Statistik visar att stölder från containrar som transporteras via järnväg är relativt sällsynta, då det är svårt för kriminella att komma nära ett tåg och lossa från en container på en järnvägsvagn. I jämförelse är stöld från lastbilar som parkeras på rastplatser vanligare eftersom åtkomsten är lättare.

Multimodal kompatibilitet

De containrar och trailers som används är kompatibla med både väg- och järnvägstransporter - ibland kallade multimodala transporter. Detta innebär att det inte finns något behov av att lossa och lasta vid transitpunkter; containern eller trailern lyfts helt enkelt från tåg till lastbil efter behov. DSV erbjuder också LTL (Less than Trailer Load) trailers eller containrar där ditt gods samlastas med andra kunders gods.

Ekonomiskt och mindre påverkat av bränsletillägg

Godstransporter på järnväg är särskilt effektiva för långa sträckor eftersom en förare kan förflytta fler containrar med jämförelsevis färre vilostopp. Godstransporter på järnväg drivs ofta av elektricitet, varför man inte påverkas av bränsletillägg och förändringar i oljepris.  

Mer miljövänligt

Eftersom godstransporter på järnväg ofta drivs av elektricitet, tillsammans med de stora volymerna som ett enda tåg kan transportera, är järnvägstransporter ett grönare transportslag som avger mycket mindre utsläpp av koldioxid.2.

Punktlig

Till skillnad från vägtransporter fastnar inte tåg i trafikstockningar, och även om det ibland kan uppstå förseningar är godstrafiken på järnväg mycket mer punktlig än vägtransport eftersom järnvägsmyndigheterna kontrollerar kapaciteten.

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Road