Transporte e Logística Global | DSV
Få en offert

Snabb tullhantering kräver att all dokumentation är klar i tid. DSV eller dess flygbolag kan neka att lasta sändningar som inte har korrekt dokumentation.

Dokumentets namn Språk Typ av dokument Beskrivning (krävs för både inkommande och utgående)
Kommersiell faktura Engelska

Ett original

En elektronisk kopia

 • Ett original per container stämplat och signerat av kund för att bifogas med sändningen
 • HS-kod för varje godsbeskrivning behöver vara både i engelsk och i kinesisk version
Godsförteckning Engelska

Ett original

En elektronisk kopia

 • Ett original per container stämplat och signerat av kund för att bifogas med sändningen
 • HS-kod för varje godsbeskrivning behöver vara både i engelsk och i kinesisk version
Stuvningslista Engelska

Ett original

En elektronisk kopia 

 • Ett original per container stämplat och signerat av kund för att bifogas med sändningen
 • HS-kod för varje godsbeskrivning behöver vara både i engelsk och i kinesisk version
 • Används vid lossning 
Stuffing photo - foto av stuvningsprocessen

Ett original

JPEG

 • Foton för att spela in hela lastningsprocessen är obligatoriska
 • Minst 7 foton för att olika stadier vid lastning av container

 

Dokumentets namn Språk Typ av dokument Beskrivning (krävs för utgående)
Exportklarering Lokalt språk

Soft copy - Redigerbar elektronisk kopia

 • Detaljerad lista över all last i container baserat på Kinesiska tullkrav

 

Dokumentets namn Språk Typ av dokument Beskrivning (krävs för inkommande)
MRN i Europa Lokalt språk

Soft copy - Redigerbar elektronisk kopia

 • För att täcka allt gods i containern
 • Europa till Kina, måste tillhandahållas med streckkod

 

Listan ovan kan komma att ändras.

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor