Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Customer Success Programme - Kundundersökning med uppföljning

På DSV vill vi ständigt förbättra oss, inte minst, inom de områden som betyder mest för dig som kund. Därför införde vi 2014 vårt globala Customer Success Programme, som ger oss möjlighet att få återkoppling, från er kunder, kring vad vi kan förbättra och hur ni upplever att vi utvecklas över tid.

Hur kan våra kunder bidra?

Som en del av programmet blir du som kund inbjuden till att delta i vår kundundersökning, där du får möjlighet att utvärdera vårt samarbete. Inbjudan skickas till dig vid två tillfällen per år via mejl och undersökningen innehåller sex korta frågor. Genom kontinuerlig feedback från dig och våra övriga kunder får vi även en värdemätare på vilken effekt våra åtgärdspaket och insatser får. Vi uppskattar därför verkligen om du regelbundet tar dig tid att svara på undersökningen.

Vad gör DSV med din återkoppling?

Då dina synpunkter är oerhört viktiga för oss, går vi alltid igenom dina svar noggrant. Om vi behöver ytterligare information för att bättre förstå dina synpunkter, positiva såväl som negativa, kontaktar vår kvalitetsavdelning dig för några kompletterade frågor.

Utifrån din återkoppling och vår löpande dialog, gör vi en bedömning av hur vårt samarbete fungerar och vilka eventuella förbättringsåtgärder som behöver vidtas. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att göra din upplevelse hos DSV så bra och positiv som möjligt.

Om du väljer att delta i vår kundundersökning kan du förvänta dig att:

  • Undersökningen tar ca 2 minuter att fylla i
  • Du får en möjlighet att utvärdera vår affärsrelation
  • Vår kvalitetsavdelning följer upp svaren med dig
  • Ansvariga och vår kvalitetsavdelning gör en noggrann genomgång av dina svar
  • DSV alltid agerar på dina förbättringsförslag 

Genom att delta i undersökningen bidrar du till att utveckla vår verksamhet i den riktning som du önskar, då din återkoppling utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

För mer information kring vårt Customer Success Program, kontakta din lokala säljrepresentant.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst