Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Kritisk mangel på kapacitet

Der er opstået en kritisk mangel på både skibskapacitet og tilgængelige, tomme containere i løbet af maj og ind i juni. Den underliggende årsag er en kombination af fortsat at sejle rundt om Afrika, flaskehalse i havne i Asien og en pludselig stor stigning i fragtmængderne ud af Asien.

Det har medført væsentligt stigende spotrater især fra Asien til Europa og Nordamerika. Det overordnede SCFI-spot index er steget 65% på blot 5 uger fra starten af maj, drevet af især Stillehavet og Asien-Europa. 

Der er i princippet tilstrækkeligt med skibe til at sejle rundt om Afrika, men det efterlader ingen kapacitet overhovedet til at håndtere andre problemer hvis de skulle opstå. Og der er netop to nye problemer. Det ene er flaskehalse i nøglehavne i Asien, hvor nogle skibe for eksempel har oplevet at vente op til en uge for at komme til kaj i Singapore. Og for yderligere at forværre situation, er der pludseligt opstået et stort boom i mængden af eksport last ud af Asien.

Denne udvikling er kommet som en komplet overraskelse for alle aktører. Rederierne præsenterede f.eks. deres kvartalsresultater i løbet af april måned for deres aktionærer. På det det tidspunkt var et af hovedbudskaberne, at raterne ville falde i løbet of 2024 i takt med, at der kommer steds flere ny skibe.

Dette viser visse ligheder med, hvordan markedet blev påvirket i begyndelsen af 2020, da fragtraterne steg og kapaciteten blev knap. Hvis vi skal sammenligne med pandemien, skete der disruption i to faser. 

Fase et var i 2. halvår af 2020 med hurtigt stigende rater på Transpacific-ruten drevet af det pandemiske efterspørgselsboom. På dette tidspunkt spredte tætheden i markedet sig til de andre handelsruter, og raterne steg også andre steder, indtil de nåede et højdepunkt i februar 2021. Raterne begyndte at falde en smule, men så satte fartøjet Ever Given sig fast i Suezkanalen, hvilket dramatisk forværrede problemerne, og raterne oplevede den anden fase af stigninger. Dette nåede et højdepunkt i september 2021 og igen i januar 2022. 

Markedet matcher i øjeblikket nogenlunde de højeste niveauer set fra fase 1 under pandemien, så spørgsmålet er, om dette vil fortsætte eller normaliseres. 

Den ene indikator er, at den stillestående flåde af skibe, som ligger uden arbejde, er nede på 0,6%, hvilket er det samme som under det værste af pandemien – og det på trods af, at der er leveret adskillige millioner TEU af kapacitet til flåden siden da.
Den anden indikator er, at charterraterne på skibe er hastigt voksende, og kontraktperioden for at chartre et skib er ligeledes voksende og nærmer sig hastigt 2 år.

Den tredje indikator er, at små niche rederier ser en mulighed i at starte nye services på de store handelsruter med små skibe. Et eksempel på det er, at Ellerman Line netop har startet en service fra Asien til Europe i juni og juli med små skibe med 2700 TEU-kapacitet. Sådanne services er kun mulige når der er stort pres på markedet.

Den anden og tredje indikator samlet set peger også på en udvikling fremadrettet, hvor mindre skibe bliver taget ud af regionale services og indsat på de længere farter. Dette vil føre til et opadgående pres på raterne i alle handelsruter, ligesom det også var tilfældet under pandemien.

Når man ser fremad, er det svært at se et realistisk scenario med et normalt balanceret marked. Der er i stedet to meget forskellige scenarier, som er sandsynlige i resten af 2024 såvel som i 2025.

I det ene scenario bliver situationen i Det Røde Hav løst. På den korte bane vil det føre til markante flaskehalsproblemer især i Europa. Det skyldes, at de første skibe, der vender tilbage til at benytte Suez, kommer til at overhale de skibe, der allerede er på vej rundt om Afrika. Det er lidt en ketchup-effekt af store mængder last, der kommer ind til Europa på samme tid. Når dette problem er løst, vil markedet pludselig have markant overkapacitet, hvilket vil føre til hastigt faldende spotrater. I sidste ende til så lave niveauer, at rederierne vil begynde at lægge skibe op.

I det andet scenario er problemet i Det Røde Hav ikke løst. Hvis det nuværende boom i fragtmængder ud af Asien ikke dæmpes og, hvis flaskehalsene i havnene ikke bliver løst, vil spotraterne forsætte med at stige hastigt. I dette scenario er det muligt, at raterne ikke blot når samme niveau som under pandemien, men de kunne potentielt også sætte nye rekorder.

Der er således ikke meget trøst at finde for afskibere, som blot ønsker et stabilt og forudsigeligt marked på den korte bane. Houthiernes angreb på skibe i Det Røde Hav og Aden Bugten fortsætter, og i den første del af juni kunne det tyde på, at de endda er blevet bedre til at ramme de skibe de skyder efter.

Givet omstændighederne, afskibere bør forberede sig på at problemerne kan forværres.

Lastbiler og køretøjskombinationer med en tilladt totalvægt over 7,5 tons har kørselsforbud, fra dagen før en helligdag fra klokken 22.00 til klokken 22.00 på selve helligdagen.

This information in English

Læs mere om vores søfragtsservices

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os
Få et tilbud