Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Ved du hvad LTL betyder?

Forstå transport- og logistikbranchen - ord for ord.

Med mere end 5.000 akronymer, ord, sætninger og termer samt formelle juridiske definitioner har transport- og logistikbranchen nærmest sit helt eget sprog .

Derfor har vi sammensat en liste med nogle af de mest anvendte termer, akronymer, ord og sætninger samt oprettet en separat liste over de mest almindelige akronymer og udtryk, der relaterer sig til DSV.

Generelle vilkår

3PL

Tredjepartslogistik eller 3PL inden for supply chain management er en opsætning, hvor der gøres brug af tredjeparter, idet der outsources elementer af forsyningskæden. Det kan f.eks. være distributionen, lager m.v. DSV betragtes primært som en udbyder af løsninger til tredjepartslogistik. 

4PL

Fjerdepartslogistik, 4PL, som også omtales som 'lead logistics'. 4PL-udbydere påtager sig mange af de samme roller som 3PL-udbydere, men har en meget bredere rolle i forsyningskæden. DSV betragtes primært som en 3PL-udbyder, men vi tilbyder også 4PL-løsningen.

AEO

Authorised Economic Operator. En autoriseret økonomisk operatør er et firma eller en organisation, der er involveret i den internationale varebevægelse, og som er godkendt af en national toldmyndighed.

Autonom bil

Også kaldet en selvkørende bil, robotbil eller førerløs bil.

B/L

Ved et konnossement (Bill of Lading) forstås et dokument, der er et bevis for en aftale om søfragt, og at transportøren har modtaget en detaljeret liste over godset.

Toldoplag

En bygning eller andet sikret område til oplagring, hvor virksomheder opbevarer gods uden at betale skatter eller told, indtil varerne er klar til videre distribution.

Cold chain

 

En køle- eller frysekæde er en temperaturstyret forsyningskæde, der oftest bruges til farmaceutiske produkter eller fødevarer. En ubrudt køle-fryskæde kræver en uafbrudt serie af produktions, lager- og transportfaciliteter, der opretholder et bestemt temperaturinterval.

Compliance

Compliance betyder på dansk, at et produkt, en service eller processer og dokumenter overholder eller er i overensstemmelse med en regel, såsom en specifikation, standard eller lov.

Farligt gods

Farligt gods er stoffer eller materialer, der udgør en risiko for mennesker, fysisk ejendom eller miljøet på grund af deres kemiske eller fysiske egenskaber.

Digitalisering

En udnyttelse eller stigning i brugen af digitale løsninger eller computerteknologi.

Digitaliseringsproces

Overgangen fra analog data til at beskrive fænomener ved hjælp af tal – i sin enkleste form 0 eller 1.

Førerløs bil

Også kaldet en selvkørende bil, robotbil eller autonom bil.

FTL, FTL-forsendelse

Full truck load, full load eller på dansk hellast. Når din sending udnytter al pladsen i en lastbil. Det kan være flere grunde til at booke en FTL-transport. Enten fylder dit gods en hel trailer eller tæt på. Eller også ønsker du en hurtig og direkte transport uden stop ved terminal. Denne løsning er dyrere end ved booking af en LTL-transport - 'less than truckload'.

GDP

Denne forkortelse bruges i to forskellige sammenhænge:
God distributionspraksis = retningslinjer for korrekt distribution af humanmedicinske lægemidler.
’Gross domestic product’ er bruttonationalproduktet, som er en måleværdi for et lands vækst, dvs. værdien af et lands samlede produktion af varer.

Haulier

På engelsk er 'haulier' eller 'trucking company', det vi i Danmark kender som en vognmand.

Healthcare-vertikal

En healthcare-vertikal leverer tjenester til flere sektorer, herunder bioteknologi og lægemidler, medicinsk udstyr og diagnostik, medicinske produkter og personlig pleje samt sundhedsvæsenet.

Incoterms®

Er et standardsæt af globale handelsbetingelser/handelsklausuler udstedt af Internal Chamber of Commerce. Disse handelsbetingelser er designet til at hjælpe handlende, advokater, transportører og forsikringsselskaber, når varer købes, sælges og transporteres.

Lead logistics

En udbyder af 'lead logistics' eller 4PL påtager sig mange af de samme roller som 3PL-udbydere men har en meget bredere rolle inden for forsyningskæden.
DSV betragtes primært som en 3PL-udbyder men leverer også 4PL eller 'lead logistics'. 

Ladmeter

En ladmeter er et standardiseret mål inden for vejtransport. En ladmeter svarer til 1 meter af lastbilen laderum i længden og bruges til at udregne fragtprisen. Har laderummet/traileren en bredde på cirka 2,40 m, er 1 ladmeter = 2,4 m² (2,40 m bredde × 1 m længde). En ladmeter bruges oftest, når godset ikke kan stables. En europalle svarer til 0.4 ladmeter.

LTL. LTL-transport

På engelsk står LTL for 'less than truckload'. På dansk svarer det til et delparti eller pallegods. Når din sending ikke behøver en hel lastbil, kan du booke 'LTL-transport'. Ved en LTL-transport fragtes dit delparti/pallegods i en lastbil sammen med gods fra andre kunder. Denne løsning er billigere end ved booking af en hel lastbil, svarende til en hel last - full load.

Robotbil

En robotbil omstales også som en selvkørende bil, autonom bil og førerløs bil.

SOP

En standard operating procedure (SOP) er et sæt instruktioner, der trin-for-trin hjælper en organisations medarbejdere med at udføre komplekse rutinemæssige opgaver på en effektiv og ensartet måde.

TEU

En TEU er en forkortelse af 'twenty-foot equivalent unit'. En TEU svarer til en 20 fods container. TEU som standardenhed bruges til at beskrive et skibs fragtkapacitet eller havneterminalens kapacitet i forhold håndtering og lasteevne.
En standard container på 40 fod (40x8x8 fod) svarer til to TEU (hver 20x8x8 fod).

TMS

Et 'transport management system' (TMS), på dansk transportstyringssystem, er en styringsdel i forsyningskæden, der hjælper med at optimere effektiviteten i transportflåden.

Track and trace

'Track and trace' er en proces, hvor der identificeres tidligere og aktuel placering af varer i forsyningskæden.

WMS

Et 'warehouse management system', på dansk lagerstyringssystem, er en softwareapplikation, der understøtter og optimerer lagerfunktionalitet og distributionsstyring.

 

DSV-specifikke termer 

Følgende akronymer og udtryk er specifikke for DSV.

ABX LOGISTICS

Virksomhed erhvervet af DSV i 2008.

CargoLink

Transportstyringssystemet i DSV Road. Forkortelse CL

CargoWise One

Transportstyringssystemet i DSV Air & Sea. Forkortelse CW1

CargoWrite

Transportstyringssystemet i DSV Solutions. 

DSV A/S

DSV's holdingselskab, som er noteret på NASDAQ Copenhagen (Danmark).

DSV Air & Sea Holding A/S

Holdingselskabet for DSV Air & Sea og divisionens selskaber.

DSV Flow Control

Navnet på DSV's 3,5PL-produkt, der tidligere var kendt som 'control tower' eller på dansk kontroltårn.

DSV Lead Logistics

Ud over 3PL leverer DSV også 4PL-services under dette navn.

DSV Road Holding A/S

Holdingselskabet for Road-divisionens selskaber.

DSV Solutions Holding A/S

Holdingselskabet for Solutions-divisionens selskaber.

DSV Track & Trace

Navnet på DSV's onlineservice for track and trace.

DSV XPress

Navnet på DSV's kurerservice.

DSV's divisioner

DSV består af 3 divisioner: DSV Road, DSV Air & Sea og DSV Solutions.

e-services

e-services omfatter selvbetjeningsværktøjer som online booking, indkøbsordrehåndtering, track & trace m.v.

Frans Maas

Virksomhed erhvervet af DSV i 2006.

myDSV

DSV's extranet. Målrettet mod kunder.

Panalpina Welttransport (Holding) AG

Virksomhed erhvervet af DSV i 2019.

UTi Worldwide Inc

Virksomhed erhvervet af DSV i 2016.

 

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os