Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

© 2021 DSV A/S (“DSV”) – Alle rettigheder forbeholdes.

Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere eller distribuere materiale fra DSV-hjemmesiden til kommercielt brug, med mindre der er indhentet udtrykkeligt skriftligt samtykke fra DSV.

Brug af hjemmesiden

Enhver brug af hjemmesiden skal ske i henhold til nærværende Juridiske Meddelelse. Hvis du ikke kan acceptere den Juridiske Meddelelse, bedes du venligst forlade hjemmesiden og ophøre med at bruge den. 

Indhold

Alt indhold på denne hjemmeside, herunder DSV-firmanavnet og logotypen samt alle dertil hørende produkt- og designmærker, slogans samt al tekst, billeder, filmklip ("Indhold") er beskyttet af ophavsrets- og varemærkelovgivningen.

Du må ikke kopiere Indhold fra denne hjemmeside til andet end private og ikke-kommercielle formål, og ved en sådan brug skal alle ophavsrettigheder og andre varemærkerettigheder bibeholdes. Indholdet må derfor ikke kopieres, gengives eller på anden måde videredistribueres.  Medmindre det er tilladt under præceptiv dansk lovgivning, må du ikke på anden måde kopiere, fremvise, downloade, distribuere, ændre, gengive, genudgive eller gentransmittere information, tekst, dokumenter eller filmklip, der er indeholdt på denne hjemmeside eller nogen dele heraf i elektroniske medier eller i papirformat, eller kreere afledte værker baseret på de pågældende billeder, tekst, dokumenter eller filmklip, med mindre du har indhentet udtrykkeligt skriftligt samtykke fra DSV.

Nærværende Juridiske Meddelelse skal ikke fortolkes som om der indirekte, ifølge berettiget forventning eller på anden måde overdragelse af en licens eller rettighed vedrørende ophavsret eller varemærkerettigheder tilhørende DSV, DSVs associerede selskaber eller tredjeparter. Alle produktnavne, uanset om de står med store skrifttyper eller er ledsaget af varemærkesymbolet, tilhører DSV, DSVs associerede selskaber, tilknyttede selskaber eller deres licensgivere eller jointventurepartnere, medmindre andet er anført. Brug eller misbrug af disse varemærker eller andet materiale, bortset fra hvad der gives tilladelse til i nærværende Juridiske Meddelelse, er ikke tilladt og kan være en overtrædelse af f.eks. ophavsretsloven, varemærkeloven og/eller markedsføringsloven eller en enhver anden gældende lovgivning.

DSV er klar over at uhensigtsmæssig brug af DSVs brand og varemærke i en opfordring til fragtfremsendelsesydelser kan finde sted fra tid til anden af virksomheder og enkeltpersoner uden tilknytning til DSV. DSV godkender ikke en sådan adfærd eller de virksomheder og enkeltpersoner, der er ansvarlige for en sådan adfærd. DSV påtager sig således intet ansvar for eventuelle tab, udgifter eller besvær som følge af svig i forbindelse med uautoriseret brug af DSVs brand og varemærke. Er du usikker på, om du er på en officiel DSV-hjemmeside eller har de korrekte kontaktoplysninger, opfordres du til at kontakte dit lokale DSV-kontor. Kontaktoplysninger på alle officielle DSV-kontorer og agenter kan søges på vores Global Office Finder.  

Ansvarsbegrænsning

Oplysningerne på denne hjemmeside er leveret som de er og forefindes, og der ydes ingen garantier eller tilkendegivelser i den forbindelse hverken direkte eller indirekte, herunder men ikke begrænset til indirekte garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkende, rigtighed, punktlighed og fuldstændighed.

Aktieoplysninger, der præsenteres og vises på hjemmesiden, stilles til rådighed som datafeed fra Nasdaq OMX Copenhagen med mindst 20 minutters forsinkelse. DSV påtager sig intet ansvar for rigtigheden af dette datafeed.

Du benytter denne hjemmeside på egen risiko. Hverken DSV eller DSV associerede selskaber er ansvarlig for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af indkomst, fortjeneste og indtægter, uanset om disse er direkte, indirekte, strafferetlige, hændelige, specielle, betydelige eller andre skader, der måtte opstå i forbindelse med adgangen til eller brug af nærværende hjemmeside eller indholdet på hjemmesiden, herunder virus, uanset Indholdets rigtighed eller fuldstændighed.

Ansvarsfraskrivelse under U.S. Securities Law

DSV A/S er ikke registreret i USA og indsender ikke redegørelser eller selskabsmeddelelser til U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”). Aktier udstedt af DSV A/S er ikke registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer, eller nogen anden statslig amerikansk regulering af værdipapirer, ligesom sådanne aktier ej heller har været noteret på en amerikansk børs. Købere og ejere af aktier udstedt af DSV A/S kan derfor ikke benytte sig af retsmidler i henhold til amerikansk børsret med hensyn til køb af aktier udstedt af DSV A/S.

DSV A/S offentliggør sine regnskaber og selskabsmeddelelser og giver andre oplysninger i henhold til lovgivningen i Danmark og de regler og forskrifter som udstedes af Nasdaq OMX Copenhagen og ikke i medfør af juridiske eller lovgivningsmæssige krav i USA eller nogen anden jurisdiktion. 

Hyperlinks til eksterne hjemmesider

DSV påtager sig ikke ansvaret for indholdet eller funktionaliteten på eksterne hjemmesider, som ikke drives eller kontrolleres af DSV. 

Computervirus, orme, trojanske heste og andre trusler

DSV tager rimelige forholdsregler for at beskytte nærværende hjemmeside mod computervirus, orme, trojanske heste og andre trusler. DSV garanterer dog ikke, at hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for eller erstatningspligt i forbindelse med tab eller skade, der er opstået på grund af skadelige programmer, som er modtaget fra nærværende hjemmeside, eller gennem filer, der er downloadet fra hjemmesiden.

Ændringer i den Juridiske Meddelelse

DSV tilstræber, at hjemmesidens indhold er nøjagtigt og opdateret, men DSV kan til enhver tid og uden varsel ændre nærværende Juridiske Meddelelse ved at opdatere denne side. Personer, der bruger hjemmesiden, er bundet af sådanne ændringer og bør derfor lejlighedsvis besøge nærværende side for at gennemgå den gældende Juridiske Meddelelse. 

Lovvalg og værneting

Nærværende Juridiske Meddelelse er omfattet af dansk ret. Hvis der opstår en tvist som følge af eller i relation til nærværende Juridiske Meddelelse, som ikke kan løses i mindelighed, skal den indbringes for de danske domstole. 

Databeskyttelsespolitik

www.dsv.com/da-dk er en hjemmeside ejet af DSV, og DSV er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af hjemmesiden. Du kan læse mere om DSVs behandling af dine personoplysninger i DSV generelle databeskyttelsespolitik.


Cookies

DSV bruger cookies til dataindsamling. En cookie er et lille stykke computerkode, som vi giver din webbrowser, når du første gang besøger hjemmesiden. Cookies gemmer dine præferencer og hjælper DSV med at forbedre funktionaliteten på hjemmesiden, så du kan bevæge dig rundt på hjemmesiden og tilbyde dig endnu bedre ydeevne og oplevelse, når du bruger hjemmesiden. Cookies hjælper DSV med at skræddersy hjemmesiden specielt til dig.

 

Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, har du altid mulighed for at angive dette i din browser. Flere oplysninger om dette kan fås hos producenten af din browser. Hvis du deaktiverer cookies, fungerer visse funktioner muligvis ikke eller visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige for dig.

 

Du kan læse mere om DSVs brug af cookies i DSV cookiepolitik nederst på hjemmesiden under overskriften ”Cookies”. 

Har du spørgsmål til denne Juridiske Meddelelse, kan du kontakte DSV her:

DSV A/S
Hovedgaden 630
P.O. Box 210
DK-2640 Hedehusene
Danmark
CVR-nummer: 58 23 35 28
Telefon: +45 43 20 30 40
E-mail: 
privacy@dsv.com

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os