Logo DSV

Incoterms er et sæt handelsklausuler, der beskriver og regulerer købers og sælgers rettigheder og pligter ved internationale transporter. Incoterms fastlægger, hvem der skal betale fragten, hvornår risikoen overgår fra sælger til køber samt hvem har ansvaret for at tegne forsikring.

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Disse bestemmelser begrænser vort ansvar ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods samt ved forsinkelse til de i bestemmelserne fastsatte beløb. Også ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade begrænset.

Læs mere om Incoterms

Læs mere om NSAB 2015

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Vi finder en løsning, som passer til dine behov.

Kontakt os