Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Er bunden i sigte?

Fragtraterne har været faldende i mere end et år, og det er således relevant at spørge, om bunden er ved at være nået.

Men inden dette spørgsmål kan besvares, er det værd at tage en lille omvej. Når man siger, at ”fragtraterne” har været faldende i over et år, er det ikke noget som kan genkendes af alle afskibere. Det er til en vis grad afhængigt af, hvilken handelsrute man benytter. Som et eksempel kan man se på last som fragtes over Atlanten fra Nordeuropa til USA’s østkyst. Ifølge WCI spotrateindekset har raterne her kun været faldende siden december 2022, og niveauet er nu lidt under 5,000 USD/FFE, som stadig er langt over de 2,000-2,300 USD/FFE, som var niveauet lige før pandemien. Det er også muligt at finde eksempler på afskibere med kontraktrater, som kun er begyndt at falde for nylig.

Det betyder således, at når man siger ”fragtraterne” falder, så er det en indikation af det globale marked som helhed, og som illustreret gælder det ikke nødvendigvis 1:1 på alle handelsruter.

CCFI viser, at bunden potentielt ikke er nået endnu

Når man skal måle fragtraternes tilstand som helhed, er CCFI rateindekset, som måler en blanding af kontrakt- og spotrater ud af Kina, et godt indeks. Dette bør ikke forveksles med det mere volatile SCFI spotrateindeks. CCFI er det eneste fragtrateindeks i verden, som har en lang historik. Det indeholder ugentlige data tilbage til 1998, og er et vægtet gennemsnit af alle handelsruter ud af Kina. Hvis man sammenholder udviklingen I CCFI indekset med rederiernes globale gennemsnitsrater, som rapporteret deres i årsregnskaber, finder man en høj grad af korrelation. CCFI tjener derfor fint som en indikator for den globale rateudvikling.

CCFI er defineret som et indeks som havde en værdi på 1000 i 1998. Det er således ikke målt i USD/FFE. Da markedet nåede sit højdepunkt i december 2022, havde det en værdi på 3565. I den første uge af april 2023 var det faldet til 953. Til sammenligning havde CCFI et niveau lige under 800 I den første uge af april 2019 (før pandemien). På den baggrund kunne man argumentere for, at bunden endnu ikke er nået, ifald vi skal tilbage til niveauet før pandemien, mere generelt og ikke kun på udvalgte handelsruter.

Fire historiske nedture

Der er et andet og mere interessant perspektiv man kan benytte. Vi har tidligere i historien set perioder med længevarende ratefald – hvor lang tid tog det dengang for markedet at nå en bund?

Ser man på de 25 års data indeholdt i CCFI fra 1998 to 2023, er der 4 nedture som man bør kigge på.
Den første periode dækker recessionen i USA, som primært blev startet af en reduktion i lagrene – ikke ulig hvad der driver en væsentlig del af nedgangen i fragtmængder i dag. Fra højdepunktet i november 2000 indtil bunden blev nået i januar 2022, gik der 63 uger.

Den anden periode dækker, den påvirkning som kom fra finanskrisen. Fra et højdepunkt i februar 2008 indtil bunden blev nået i juni 2009, gik der 71 uger.

Efter finanskrisen steg fragtraterne hurtigt. Perioden efter krisen førte til flaskehalsproblemer, som gav anledning til mangel på kapacitet af skibe og containere – en dynamik som var meget lig, den vi så under pandemien. Da man fik løst problemerne med kapacitet, faldt fragtraterne hurtigt og ledte til en priskrig mellem rederierne. Fra toppunktet i august 2010 til bunden i december 2011 gik der 70 uger.

Den fjerde periode dækker rederiernes priskrig i 2015/16. Fra højdepunktet i marts 2015 før priskrigen og indtil bunden var nået i april 2016, gik der 59 uger.

Vi kan lære noget af de fire nedture

Disse 4 situationer har alle relevans, i forhold til den dynamik der er i markedet nu. Så en sammenligning er på sin plads.   
Fra toppunktet i januar 2022 indtil den første uge af april 2023 er der gået 60 uger.

Som det kan ses af de fire foregående perioder, med længerevarende ratefald, tog det 59-71 uger at nå bunden med en gennemsnitlig timing på 66 uger. I alle fire tilfælde blev bunden nået ved, at rederierne trak tilstrækkeligt med kapacitet ud af markedet for at stoppe nedturen. En styrkelse af den underliggende balance mellem kapacitet og fragtmængder kom først efterfølgende.

Hvis man derfor lægger dynamikken i de sidste 25 år til grund, er det sandsynligt, at bunden i det nuværende marked vil blive nået indenfor de næste 6 uger i gennemsnit. Og i værste fald, indenfor de næste 11 uger. Dette er i øvrigt en tidsramme som vil matche begyndelsen af højsæsonen 2023, hvilket øger sandsynligheden for denne tidsramme.

This information in English

Læs mere om vores søfragts services

 

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os
Få et tilbud