Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Holder rederiernes disciplin?

Nu hvor markedet er normaliseret, med hensyn til operationelle forhold, er det største spørgsmål i forhold til, hvilken retning fragtraterne vil udvikle sig i de kommende måneder. 

Rent fundamentalt er indikationen, at den fortsatte levering af nye store skibe fra værfterne i kombination med en svag højsæson, vil svække markedet og dermed også spotraterne. Men udviklingen i de senere uger ser ud til at gå imod denne forudsigelse.

Lad os starte med konklusionen: Det mest sandsynlige scenario er, at rederierne udviser stram styring af deres kapacitet, hvilket giver en styrkelse af rateniveauerne – i det mindste indtil slutningen af september, hvorefter vi kommer ind i den sæsondrevne nedtur i oktober. 

Fortolkning af markedsudviklingen

Markedsudviklingen er ikke helt let at fortolke netop nu – det afhænger meget af, hvilke sammenligninger man vælger at lave. Globalt set kom der nye data fra Container Trade Statistics for fragt læsset i juni og de viste, at den globale efterspørgsel, målt i TEU*Miles, faldt med -0.2% i forhold til sidste år.  Med det skal ses i lyset af, at den globale efterspørgsel, målt på denne måde, faldt med mellem -10% og -12% i perioden fra september 2022 til februar 2023. Markedet er på den måde markant stærkere nu end det var tidligere på året. Hvis man i stedet sammenligner med 2019 før pandemien, er efterspørgslen vokset med +2.5%. Sammenligningsgrundlaget er derfor vigtigt at have med. 

Markedet fra Asien til Nordamerika faldt med -13% i juni 2023 sammenlignet med sidste år. Det er 9. måned i træk, hvor dette marked falder mellem -12% og -25%. Ser man blot på disse tal kunne man tro, at markedet her er kollapset. Men igen er konteksten vigtig. Pandemien førte til et meget stort boom i fragtmængder ind til især USA. Det er dette boom der nu er væk. Fragtmængderne på Stillehavet i juni er +8% højere end før pandemien. Fra september 2022 til februar 2023 var mængderne på Stillehavet under niveauet fra 2019, men dette er tydeligvis ikke tilfældet længere. 

Raternes udvikling det første halvår af 2023

Spotraterne på Stillehavet ind til USA faldt gennem første halvår af 2023 – tydeligt drevet af den svage efterspørgsel i starten af året, og til et niveau under det vi så i 2019. Men rateudviklingen vendte i starten af juli og peger stadig opad. Raterne er nu markant over det vi så i 2019. Et nøgleelement her er den handling vi har set fra rederierne. I løbet af foråret 2023 aflyste rederierne relativt få afsejlinger og sejlede dermed med markant overkapacitet. Fra midten af juni begyndte rederierne at aflyse mange flere afsejlinger, for bedre at kunne tilpasse deres kapacitet til den efterspørgsel, der reelt var i markedet. Spotraterne begyndte at stige ganske kort tid efter dette. 

Handelsruten fra Asien til Europa er anderledes i forhold til efterspørgsel. Fragtmængderne voksede +12% i juni målt i forhold til sidste år. Det er 4. måned i træk med stærk vækst. Men på denne handelsrute førte pandemien ikke til det samme boom, som vi så i USA. Tværtimod var efterspørgslen forholdsvis svag sidste år. De høje vækstrater netop nu reflekterer derfor delvist en sammenligning med et svagt år i 2022. Sammenlignet med 2019 før pandemien, er efterspørgslen fra Asien til Europa blot oppe med 3%. 

På denne rute foretog rederierne også forholdsvis få aflyste afsejlinger i foråret og raterne, til især Nordeuropa, faldt til niveauer under det vi så i 2019. Her har vi nu også set rederierne øge mængden af aflyste afsejlinger, men det er en trend, der først begyndte at vise sig mod slutningen af juli og har indtil nu, kun ført til en stigning efterfølgende i starten af august. 

Fokus på udnyttelsesgrad og omkostninger

Som det kan ses af ovenstående, er markedet ganske usikkert netop nu. Balancen mellem fragtmængder og kapacitet er ikke til fordel for rederierne, og det er ikke nogen stærk højsæson. Til gengæld har den øgede aktivitet i aflyste afsejlinger, ført til ratestigninger først i Stillehavet og tilsyneladende også ind til Europa. 

Denne udvikling indikerer, at rederierne ikke er interesseret i en fragtratekrig. Den peger i stedet på at, hvert enkelt rederi har den opfattelse, at det tjener deres egne interesser bedst ved at fokusere på en højere udnyttelsesgrad på skibene, ved at aflyse enkelte afsejlinger. 

Mange rederier har fremlagt deres regnskaber for 2. kvartal 2023. På trods af store fald i profitabilitet i forhold til 2022, er resultaterne stadig meget stærke sammenlignet med tiden før pandemien. Rederierne har også indikeret overfor deres ejere og investorer, at en del af deres nuværende fokus er på at reducere omkostningerne, for at kunne levere gode resultater for hele året 2023. Dette indikerer også en lav appetit på en fragtratekrig. 

Derfor bliver konklusionen, at på trods af at markedsbalancen målt på udbud og efterspørgsel er svag, så er det mest sandsynligt, at raterne vil styrkes i august og september. Men dette er klart en konklusion baseret på den opførsel rederierne udviser i markedet for nuværende, med hensyn til aflyste afsejlinger. 

Når vi kommer til oktober og dermed den sæsonbetonede nedgang i fragtmængder, vil presset på rederierne intensiveres. På det tidspunkt vil de skulle øge de aflyste afsejlinger endnu mere for at undgå et ratedyk.  

This information in English

 

Læs mere om vores søfragts services

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os
Få et tilbud