Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

COVID-19 i Kina rammer markedet

I årets første udgave af DSV's nyhedsbrev blev der nævnt følgende:

"Det er et faktum, at den nye omikronvariant er mere smitsom end de tidligere varianter. Dette betyder også, at risikoen for smitteudbrud i Kina er højere, end hvad der var normalt i det meste af 2021. Dette betyder således også, at risikoen for, at smitteudbrud vil skabe yderligere problemer for forsyningskæderne til og fra Kina, bør ses som overvejende sandsynlig i de kommende uger og måneder."

Dette er desværre præcis, hvad der nu er sket, og i skrivende stund – 8. april 2022 – er Shanghai lukket ned. Hver dag kommer der nye rekordhøje smittetal, og der er ingen angivelse af, hvornår nedlukningen slutter. Kina fører stadig en politik om nultolerance over for COVID-19, så tidsrammen kan vise sig at være ganske lang.

Forsyningskæden er begrænset i Shanghai

Teknisk set er havnen i Shanghai stadig åben og fuldt operationel, så det lyder ikke som et problem i sig selv. Derimod er fabrikker, lagerbygninger og containerterminaler lukkede, og de færreste lastbilchauffører er i stand til at kunne køre i samme omfang som normalt. Hele forsyningskæden er dermed stærkt begrænset i Shanghai, og det vil give en dominoeffekt i de kommende uger og måneder.

I denne tidlige fase ser man rederiernes skibe ankomme som normalt til Shanghai havn. Skibene ankommer for at losse såvel last som tomme containere, der skal til Shanghai – også selvom det er begrænset, hvor meget eksportlast de efterfølgende kan læsse.

Dette har allerede ført til problemer med mangel på kølestik samt mangel på specifik plads til visse typer farligt gods. Afskibere med den type last begynder derfor allerede nu at se deres last blive omdirigeret og losset i andre havne.

Situationen minder om nedlukningen i Yantian og Ningbo

I de kommende uger må man forvente, at rederierne begynder at droppe havneanløb i Shanghai, og at de i stigende grad vil aflyse hele afsejlinger. Der er basalt set tale om samme situation som i den først fase af pandemien tidligt i 2020 og i 2021 under nedlukningerne i Yantian og Ningbo.

Faldet i eksportvolumen ud af Kina vil lette presset på havnene i Europa og Amerika med en tidsforskydning på 3-5 uger.

Når Shanghai på et tidspunkt igen åbner, vil der være en ekstra stor mængde last til eksport, som kommer ind i systemet på samme tid. Dette vil igen med en tidsforskydning på 3-5 uger føre til fornyede flaskehalsproblemer i europæiske og amerikanske havne.

Hvis den nuværende nedlukning varer mere end nogle få uger, vil genåbningen falde sammen med begyndelsen på den sædvanlige højsæson for fragt – og dermed yderligere forværre de deraf følgende flaskehalsproblemer.

Fragtraterne er faldende – for nu

Ser man på fragtraterne, er den umiddelbare effekt en nedadgående tendens, da nedlukningen har ført til faldende efterspørgsel. Det må dog bemærkes, at den seneste tids fald i spotraterne på ruterne fra Asien til henholdsvis Europa og USA's vestkyst ikke er større end forventeligt som følge af den sædvanlige sæsonmæssige nedgang efter det kinesiske nytår. Raterne kan således falde et godt stykke endnu som følge af nedlukningen.

Når Shanghai genåbner, bør man forvente et stærkt opadgående pres på spotraterne. Men hvor stærkt kan dette pres potentielt være?

Stigning i fragtrater forventes

Et godt eksempel er den effekt, man oplevede, da Yantian genåbnede efter nedlukningen i 2021. På det tidspunkt steg WCI's indeks for spotrater fra Shanghai til Los Angeles med mere end 2.000 USD/FFE på en enkelt uge. I samme tidsrum steg fragtraten fra Shanghai til Rotterdam med næsten 800 USD/FFE.

Ser man på de første fire uger efter Yantians genåbning, steg spotraten fra Shanghai til Los Angeles med næsten 3.400 USD/FFE, og fra Shanghai til Rotterdam var stigningen på næsten 1.800 USD/FFE.

Afskibere bør derfor forvente meget ustadige fragtrater i de kommende uger, og de bør notere sig, at Shanghais genåbning sandsynligvis ikke blot byder på fragtratestigninger men også potentielt midlertidig mangel på både skibskapacitet og tomme containere.

Læs analysen på engelsk

Læs mere om vores søfragts services

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. 

Kontakt os i DSV's søfragt