Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

En normal cyklisk nedtur

Man må nu sige at markedet er vendt tilbage til normaltilstanden. 

”Normal” i denne sammenhæng betyder, at den overordnede markedsdynamik er styret – dels af forholdet mellem fragtmængder og kapacitet – og dels af konkurrencen mellem rederierne. De dominerende kræfter er ikke længere styret af unormale effekter som kommer fra pandemien.

De nye data fra december viser, at den globale rettidighed for containerskibe kun blev forbedret med 0.1%. Ved første øjekast kunne dette se ud som om, forbedringerne var gået i stå. Men her bør man lægge mærke til, at rettidighed er delvis sæsonbestemt. Rettidigheden globalt er altid lavere i december end i november – typisk 3.1% lavere. En forbedring på 0.1% skal derfor ses som en fortsat markant fremgang i nedbringelsen af flaskehalse i forsyningskæderne. Med den relativt konstante forbedring der er set over det seneste år, forventes den globale situation at være tilbage til tilstanden fra før pandemien i april 2023.

UDSIGTEN FOR 2023 ER SVAGE FRAGTMÆNGDER

Det store fald i fragtraterne er, meget tydeligt, styret af en kombination mellem et fald i fragtmængderne og en øgning af skibskapaciteten. I december faldt de globale fragtmængder med -6.7% sammenlignet med året før, og for det fulde år 2022 faldt fragtmængderne med -3.9%. I den samme periode voksede verdensflåden af containerskibe med 4%. En yderligere parameter er det faktum, at 13.8% af verdensflåden var ”fanget” i flaskehalse i begyndelsen af 2022, mens at det i slutningen af 2022 var faldet til 5.9%. Dette har i sig selv betyder en kapacitetstilgang på næsten 8% i løbet af 2022.  

Med andre ord så er det store fald i fragtraterne en ganske normal markedsudvikling, i en periode hvor kapacitetsvæksten klart overstiger væksten i fragtmængder – og på denne måde er den nuværende udvikling ikke i hovedtrækkene forskellig fra tidligere perioder med en cyklisk nedtur i markedet. Udsigten for 2023 er fortsat meget svage, og potentielt faldende, fragtmængder. Hvilket står i kontrast til en forventet vækst i den globale kapacitet på 4-7%, når man tager skrotning og andre faktorer med i betragtning. Fra det perspektiv er det stort set en standard cyklisk nedgang, som man ser i lærebøgerne.

Et andet element er det voksende konkurrencemæssige pres mellem rederierne selv. De har samme mulighed for at reducere kapaciteten, som da pandemien ramte i foråret 2020, og dermed forhindre rateniveauet i at falde til et uholdbart niveau. 

KONKURRENCEN ØGES MELLEM REDERIERNE

Det fald i fragtmængder vi har set i de senere måneder, er ikke væsentligt anderledes, end det vi så i foråret 2020 da pandemien kom. Og selvom rederier har aflyst mange afsejlinger i de seneste uger, så har de ikke aflyst så meget, som man så under pandemien. Det indikerer, at rederierne ikke længere er helt så enige om tilgangen til at håndtere nedturen, som man så i 2020. Læg dertil det annoncerede opbrud af 2M alliance mellem Maersk og MSC, samt en række nye aftaler om dele skibskapacitet på tværs af individuelle rederier i THE og Ocean Alliance, og så når man frem til et billede af, rederier der bestemt er i færd med at øge det konkurrencemæssige pres på hinanden. Det betyder, at yderligere pres på raterne i de kommende måneder ikke kan udelukkes. 

Denne udvikling er forholdsvis typisk, når markedet gennemgår en strukturændring – især når det er en blanding af opbrud mellem alliancer og en cyklisk nedtur i markedet. Dette giver anledning til ustabilitet i netværkene og dermed mindre forudsigelighed for afskiberne i 2023, men forventningen må også være etableringen af en mere stabil markedsstruktur i 2024.

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os
Få et tilbud