Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Fortsat svaghed i markedet

I løbet af den seneste måned er container-shippingmarkeder blevet svækket yderligere.

Ser man på data for fragtmængder, viser de nyeste data fra Container Trade Statistics (CTS), at den globale efterspørgsel faldt -9.1% i januar, sammenlignet med året før. Dette er baseret på TEU*Miles, og på last der blev læsset ombord i januar måned.

Der er dog et problem med denne sammenligning: Kinesisk nytår. Det kinesiske nytår har meget stor indflydelse på fragtmængderne ud af Fjernøsten, og falder på forskellig dato hvert år. I 2023 faldt det den 22. januar og i 2022 var det den 1. februar. Sæsonmæssigt er der ekstra meget last i perioden op til kinesisk nytår og en stærk afmatning i ugerne efter. I sig selv bør man derfor forvente mindre last i januar 2023 sammenlignet med januar 2023. En meningsfyldt sammenligning kan først opnås, når tallene fra februar foreligger.

I stedet kan man se på de globale fragtmængder fratrukket eksporten fra Fjernøsten. Alle disse andre handelsruter er ikke på samme måde påvirket af kinesisk nytår. På denne basis er de globale fragtmængder (uden fjernøstlig eksport) faldet -6.7% i januar sammenlignet med 2022. Dette er det største fald i fragtmængderne, vi har set siden pandemiens rasen i april og maj 2020. Tallene for januar 2023 viser dermed, at faldet i vækst er ikke bare markant men også meget bredt globalt funderet.

SPOTRATERNE FALDER FORTSAT

Udviklingen i spotraterne, som målt i Drewrys WCI spotrate indeks, afspejler også denne fortsatte svækkelse. Det overordnede indeks faldt med -10% fra den 7. februar til den 7. marts. Ser man ind i de enkelte fragtruter ser man et fald på hele -14% fra Asien til Middelhavet, hvilket er markant mere end det fald på -8% der have været ind til Nordeuropa.

Det samme mønster udspiller sig på Stillehavet, hvor raten fra Asien til den amerikanske østkyst er faldet med -13%, hvorimod raten ind til vestkysten er faldet med -6%. Dynamikken bag denne udvikling er højest sandsynligt den samme i begge tilfælde. Både Middelhavet og den amerikanske østkyst har i lang tid haft en merpris i forhold til henholdsvis Nordeuropa og vestkysten, som lå langt over hvad der var normalt før pandemien. Det er denne merpris som er hastigt i færd med at blive reduceret. Forventningen bør dermed også være, at raterne ind til Middelhavet og den amerikanske østkyst, i den nærmeste fremtid, fortsat vil være mere negativ end ind til Nordeuropa og den amerikanske vestkyst.

Hovedruten på Atlanten fra Europa til USA er for alvor begyndt at se rateniveauet falde. Der har i lang tid været tale om spotrater, som holdt sig historisk høje, men den stigende overkapacitet i markedet påvirker nu niveauet. Over den seneste måned er raterne faldet.

REDERIERNE HAR IKKE JUSTERET I TIDE

Denne fortsatte svaghed i fragtraterne skyldes overkapacitet i markederne. Containerrederierne har ganske vist aflyst mange afsejlinger i de senere måneder – det man kalder ”blank sailings”. På trods af det, er mængden af kapacitet, der er trukket ud af markedet ikke nok til at matche faldet i fragtmængder. I foråret 2020 så man tydeligt hvor hurtigt og effektivt rederierne kunne fjerne kapacitet i et marked hvor fragtmængderne faldt hastigt. Indtil nu har rederierne ikke været nær så effektive til at trække kapacitet ud af markedet, og konsekvensen er fortsat fald i fragtraterne.

Kapacitetsdata fra Sea-Intelligence viser, at rederierne for tiden aflyser mange af deres afsejlinger kun med typisk 1-2 ugers forvarsel. Det vanskeliggør planlægningen for afskiberne. Denne tilgang fra rederiernes side kan ses som en indikation på at rederierne i de enkelte alliancer ikke er nær så godt i tråd med hinanden som under pandemien. Dermed har de sværere ved at matche markedsudviklingen. Styringen af kapacitetsreduktionen bliver derfor et eksempel på udtrykket ”too little, too late”.

I og med at faldet i fragtmængderne synes at fortsætte lidt endnu, betyder det også, at afskiberne må påregne en periode med yderligere aflyste afsejlinger med kort varsel – og dette er noget, man bør indregne for alle rederier og alliancer.

This information in English

Læs mere om vores søfragt services 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os
Få et tilbud