Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Fragtvolumen i kollaps i september  

Gode detaljerede data angående globale fragtmængder bliver desværre altid offentliggjort i markedet med en forsinkelse, men de nye offentliggjorte tal for september 2022 er værd at bruge tid på. 

Tallene indsamles af Container Trade Statistics (CTS) og måler mængden af last på tidspunktet hvor fragten læsses på skibene. Det betyder, at andre datakilder, som for eksempel havnehåndtering eller told deklarering, typisk reflekterer CTS data en måned senere, når lasten ankommer.

Når man ser på tallene for september, er mængden af containere målt i TEU faldet næsten 9% sammenlignet med september sidste år. I teorien kunne dette skyldes en stærk højsæson i 2021 sammenlignet med en ”flad” højsæson i 2022, så det er relevant også at sammenligne med september 2019 (før pandemien). I det tilfælde viser tallene, at mængden af containere, der blev flyttet i september 2022, er 3% under det niveau vi så i 2019. Eller sagt med andre ord: der blev flyttet 350,000 TEU mindre i september 2022 end der gjorde før pandemien.

Når man skal vurdere styrken af det globale marked, er det bedre at måle den i TEU*Miles. Det betyder, at man ikke blot ser på, hvor mange containere der bliver afskibet, men også hvor langt de skal transporteres. At sende en container fra Shanghai til Rotterdam kræver mere arbejde, end at flytte en container fra Århus til Oslo. Ser man på markedet på denne måde, er situationen i september endnu værre. Globalt faldt TEU*Miles med 13% i forhold til sidste år, og i forhold til 2019 (før pandemien) er der tale om et fald på 8%.

Dybden af det fald vi så i september 2022, er dermed stort set identisk, med det fald vi så i april og maj 2020, da pandemien ramte hårdest.

TO HANDELSRUTER BAG DET STORE TEU*MILES FALD

En af hovedårsagerne til det store fald i TEU*Miles er, at to af de vigtigste lange handelsruter faldt meget markant i september. Fragtmængderne fra Fjernøsten til Europe faldt med 20%, og fra Fjernøsten til Nordamerika var faldet på 25% i forhold til sidste år. På begge handelsruter er fragtmængderne nu under det niveau, vi så i 2019 (før pandemien).

En hovedgrund til det store fald er, at mange importører er begyndt at reducere deres lagre. Deres lagre er blevet for store, og i takt med at forsyningskæderne gradvis forbedres, kommer der endnu flere varer ind på lagre, som i forvejen er fyldte. Samtidig er der en meget negativ stemning hos forbrugerne drevet af en kombination af frygt for inflation, energipriser og krigen med Rusland. Det er dermed sandsynligt, at det store fald i fragtmængderne fortsætter i den nærmeste fremtid.

En klar konsekvens af kollapset i fragtmængder har været de hastigt faldende fragtrater. De fleste store handelsruter har stadig spotrater som er over 2019 niveau. Men på Stillehavet over til den amerikanske vestkyst er raterne allerede ved at være tilbage på 2019 niveau og viser ikke mange tegn på at stoppe nedgangen endnu.

FLERE AFLYSNINGER FORVENTES

Ser man på de kommende måneder, bør man forvente, at rederierne vil aflyse mange afsejlinger i et forsøg på at forbedre balancen mellem fragtmængder og skibskapacitet. Når man tager alle de fremtidige aflysninger i betragtning, som var kendt i starten af november, ser man, at kapaciteten på Stillehavet til den amerikanske vestkyst stadig vokser med 3% i november. I december er der lige nu lagt op til en endnu højere kapacitetsvækst sammenlignet med sidste år. Det er dermed sikkert, at vi i de kommende uger vil se en lang række yderligere aflysninger af planlagte afsejlinger.

Det samme mønster gør sig gældende mellem Asien og Europa. I november stod kapaciteten mellem Asien og Nordeuropa til at stige med 4%, og i december er væksten på 13%. Der er dermed lagt op til yderligere aflysninger af afsejlinger.

Alt i alt viser de nyeste data, at markedet er i gang med en stor korrektion af fragtmængderne, og dette driver en hastig nedgang i raterne. I det omfang reduktionen er drevet af lagre, som skal reduceres, må det forventes, at denne proces er afsluttet i Q1 2023. Hvis det er tilfældet, må det også forventes, at der kommer ny bølge af last i systemet i højsæsonen 2023, og at fragtraterne dermed også kan stige markant igen til den tid. Den ukendte faktor er dybden og længden, af den globale recession vi ser ud til at have påbegyndt. Hvis den bliver værre end forventet er det muligt, at det rebound, der må forventes på containermarkedet, først kommer i starten af 2024.

this information in English

Læs mere om vores søfragts services

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os
Få et tilbud