Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Danmark har i mange år haft et mål om at være selvforsynende med blodplasma, så der altid kan leveres lægemidler baseret på blodplasma af dansk oprindelse til danskere. 

Plasma er en af blodets hovedbestanddele, og indsamles via det danske donorsystem. Blodplasma anvendes til fremstilling af lægemidler til behandling af danske patienter med sjældne sygdomme, hvilket vil sige sygdomme, som rammer en eller færre ud af 10.000. Til disse sjældne sygdomme hører f.eks. forskellige former for defekt immunforsvar.

"For at vi kan sikre leverancerne af lægemidler baseret på dansk blodplasma til danskere, er det afgørende, at vi kan få opbevaret og transporteret vores plasma efter forskrifterne," siger Pia Nymann Klemme, QA Manager, CSL Behring Danmark og fortsætter:

"DSV har den nødvendige ekspertise og de krævede faciliteter til at kunne levere services af den kvalitet, vi har behov for, samt ikke mindst den nødvendige dokumentation gennem hele forsyningskæden. Og det har hele tiden været afgørende for os, at vi føler os trygge ved vores samarbejdspartner på transport- og lagerlogistikken."

Hos DSV har vi ansvaret for transporten af CSL Behrings plasmaprodukter fra de danske blodbanker til oplagring på det dertil indrettede lager inden den videre transport til forarbejdning til lægemidler. Transporten foregår med temperaturkontrollerede biler og specialtrænede chauffører, lige som opbevaring og håndtering af produkterne sker på et specialindrettet lager - alt sammen i en ubrudt kølekæde ved minus 20 grader Celcius. 

Dokumentation er nøglen
DSV står for kvalitetssikring og alle nødvendige godkendelser gennem hele forsyningskæden og sørger for, at alle myndighedskrav samt CSL Behrings øvrige krav overholdes, og at dette dokumenteres.  

Myndighedernes krav til håndtering af lægemidler øges kontinuerligt, men med DSV's centrale pharma compliance organisation som fundament, er vi særdeles godt rustet til at betjene vores kunder i pharma-segmentet, og vi er klar til at honorere såvel eksisterende som kommende krav fra både myndigheder og kunder. 

Et frugtbart samarbejde for begge parter

"Det begyndte for mere end 15 år siden med CSL Behrings behov for temperaturkontrolleret transport af blodplasma, men har over årene udviklet sig til også at omfatte oplagring og håndtering. Alt i alt et mere komplekst samarbejde, ikke mindst under hensyntagen til de stadig stigende krav til dokumentation af kvaliteten i alle led," fortæller Quality Assurance Manager Lene Kehlet Engstrøm og tilføjer: "Men vi er klar til en yderligere udvidelse af samarbejdet i takt med CSL Behrings behov."

Om CSL Behring

CSL blev grundlagt for mere end 100 år siden, og CSL Behring er i dag en ledende global, bioteknologisk virksomhed indenfor plasmabaserede behandlinger. Med fokus på sjældne og alvorlige sygdomme tilbyder CSL Behring et sortiment af innovative lægemidler til behandling af blødersygdomme, immundefekter m.v.

CSL Behring Danmark, Blodbankerne og Amgros har gennem flere år haft et velfungerende og stabilt samarbejde til gavn for danske patienter med behov for livsvigtig medicin baseret på blodplasma. 


Hvilke krav har du til din logistikleverandør?

Lad os fortælle dig mere om, hvad vi kan inden for temperaturkontrolleret lagerlogistik og transport såvel som andre aspekter af pharma- og healthcare-håndtering.

Kontakt os her 

Har du nogen spørgsmål?

Vores eksperter står klar til at hjælpe dig. Kontakt os, så finder vi den løsning, du har brug for.

Kontakt os i DSV Solutions