Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Alternative emballageløsninger og reduktion af affaldsmængderne

Vi arbejder løbende på, hvordan vi kan minimere spild ved at optimere vores emballeringsløsninger. Vores mål er at levere den nødvendige ydeevne uden at tilføje unødvendig miljøpåvirkning. Ideelt set stræber vi efter at erstatte konventionel emballage med bæredygtige og fuldt genanvendelige løsninger. Hvor dette ikke er muligt, undersøger vi måder, hvorpå miljøpåvirkningen kan reduceres.

Papirtape er en måde at reducere emballagespild på

På mange lagre er vi nu gået over til at bruge en genanvendelig papirtape til at forsegle emballage i stedet for plastiktape. Papirtape reducerer ikke kun mængden af emballageaffald, men har også et CO2-aftryk, der er tre gange lavere end den tidligere anvendte plastiktape og er mere end dobbelt så stærkt.

Reduceret brug af strækfolie til indpakning

I vores stræben efter at reducere mængden af affald i forsyningskæden søger vi i øjeblikket et mere bæredygtigt alternativ til LDPE-strækfolie, som bruges til at beskytte varer under opbevaring såvel som i transit. I mellemtiden har vi formået at reducere mængden af folie ved at reducere dens tykkelse fra 17µm til 11µm. Vi har også udviklet en måde at konfigurere indpakningsmaskinerne til at bruge mindre folie, hvilket resulterer i en materialebesparelse på op til 75 %.

Derudover har vi erstattet brugen af LDPE-folie med gitterbokse til midlertidig opbevaring, fx når der ankommer gods, som skal splittes til forskellige ordrer samt noget til oplagring.

Etiketter og affaldsreduktion

For at undgå spild har vi på mange lagre implementeret et nyt system, hvor vi printer stregkoderne direkte på kasserne, hvilket eliminerer behovet for etiketter.

Genanvendelse af papaffald

For yderligere at reducere mængden af emballageaffald har vi erstattet plastic som påfyldningsmateriale med strimlet papaffald. Dette giver os ikke kun mulighed for at spare på plastikken, men også for at genbruge det pap, der ellers ville blive sendt til genbrug.

Hos DSV stræber vi efter løbende at forbedre bæredygtigheden inden for vores lager- og distributionsløsninger på tværs af forsyningskæden.

Start en dialog