Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Årsrapport for 2018

Et stærkt resultat som lever op til forventningerne

DSV Årsrapport 2018
Vi har leveret et stærkt resultat for 2018. 4. kvartal levede op til vores forventninger, og vi kan rapportere et EBIT på 5.450 millioner kroner for 2018 – en vækst på 15% i forhold til 2017. Vi er godt på vej til at nå vores mål for 2020, og resultaterne for 2018 vidner om vores store fokus på at levere høj kvalitet til vores kunder og opnå organisk vækst. I tråd med vores strategi kigger vi fortsat aktivt efter egnede opkøbsmuligheder, og vi er af den opfattelse, at de rette transaktioner kan skabe værdi for alle interessenter

CEO Jens Bjørn Andersen  

Væsentlige hovedtal for 2018 (1. januar - 31. december 2018)

(DKK mio.)

  4. kvt. 2018  4. kvt. 2017  ÅTD 2018  ÅTD 2017 
Nettoomsætning  20.945 19.019  79.053  74.901 
Bruttofortjeneste  4.447   4.054  17.489  16.605 
Resultat af primær drift før særlige poster  1.338  1.196  5.450 4.878 
Overskudsgrad  6,4%  6,3%  6,9%  6,5% 
Conversion ratio  30,1%  29,5%  31,2%  29,4% 
Justeret resultat      4.093  3.484 
Regulerede frie pengestrømme      3.916  4.835 
Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr.      22,1  18,40 
Udbytte pr. aktie (foreslået)      2,25 2,00 
Resultat af primær drift før særlige poster         
   Air & Sea   897  789 3.693  3.225 
   Road  239  231 1.147  1.201 
   Solutions 223  185 709 494

Resultat af 4. kvartal 2018

I 4. kvartal af 2018 voksede nettoomsætningen med 10,6% reguleret for effekten af valutaomregning og udgjorde 20.945 millioner kroner (4. kvartal 2017: 19.019 millioner kroner).

Vækst i fragtmængderne i kvartalet udgjorde 5% for luftfragt, 4% for søfragt og 2% for vejtransport.

Bruttofortjenesten udgjorde 4.447 millioner kroner for 4. kvartal 2018 (4. kvartal 2017: 4.054 millioner kroner). Korrigeret for valutaeffekt steg koncernens bruttofortjeneste med 9,9%. Air & Sea divisionen realiserede en vækst på 10,4% og Road divisionen en vækst på 4,6% – begge som følge af stigning i fragtmængderne og forbedret indtjening pr. forsendelse i forhold til 4. kvartal 2017. Solutions divisionen oplevede også stigende aktivitet og opnåede en vækst i bruttofortjenesten på 15,6% for 4. kvartal.

Resultat af primær drift før særlige poster steg med 11,9% (korrigeret for valutaeffekt) til 1,338 millioner kroner i 4. kvartal 2018 (4. kvartal 2017: 1.196 millioner kroner). Væksten var især drevet af Air & Sea og Solutions divisionerne.

Regulerede frie pengestrømme udgjorde 3.916 millioner kroner for 2018. Pengestrømmene var påvirket af en ekstraordinær indbetaling til pensionsordninger på 250 millioner kroner i 4. kvartal 2018 og var udover dette på niveau med vores forventninger. 

Udbytte
Bestyrelsen indstiller til, at der udbetales ordinært udbytte for 2018 på 2,25 kroner pr. aktie (2017: 2,00 kroner).

Forventninger til 2019

  • Resultat af primær drift før særlige poster forventes i niveauet 5.900-6.300 millioner kroner. Det forventes, at implementeringen af IFRS 16 vil have en positiv effekt på resultat af primær drift før særlige poster for 2019 på 300-350 millioner kroner.
  • Finansielle omkostninger, netto forventes i niveauet 620-650 millioner kroner (reguleret for eventuelle gevinster eller tab som følge af valutakursregulering). Der forventes en stigning på 350-370 millioner kroner i forhold til 2018 som følge af implementeringen af IFRS 16.
  • Koncernens effektive skattesats forventes i niveauet 23%.
  • Regulerede frie pengestrømme forventes i niveauet 4.300 millioner kroner.

Læs selskabsmeddelelsen her