Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Nye sejlplaner ændrer transittider på søfragt fra Asien til Europa

Flere ændringer i rederiernes sejlplaner skal give mere stabile transittider på import fra Asien.

Flere ændringer i rederiernes sejlplaner skal give mere stabile transittider på import fra Asien

Rederierne har i længere tid været udfordret i forhold til de gældende sejlplaner på ruter fra Asien til Europa.

Udfordringerne skyldes, at rederierne opererer med optimistisk korte anlægstider i havn i forhold til skibenes størrelse. Samtidig har uforudsete hændelser som dårligt vejr, en overfyldt havn eller en kran, der er ude af funktion, været med til at forsinke skibene yderligere i forhold til de fastlagte sejlplaner mod Europa.

I perioder uden forsinkelse ankommer omkring 85-90% af skibene til tiden, men når situationer er med til at forsinke skibene undervejs, ankommer kun omkring 55% til planlagt tid.

På grund af de store udsving i forhold til sejlplanerne foretager rederierne fra alle 3 alliancer nu nogle ændringer, som implementeres i de nye sejlplaner for april.

De nye sejlplaner betyder:

  • ”Dobbelt-kald” fjernes. Det vil sige, at nogle af de havne, der bliver betjent på flere ruter, nu kan betjenes på en rute
  • Der indsættes flere skibe, således at flere ruter nu serviceres af 12 og ikke de nuværende 11 skibe
  • Ocean Alliance tilføjer en 7. rute fra Asien mod Europa
  • Der afsættes mere tid i hver havn
  • Sejltider beregnes mere konservativt

Med de nye sejlplaner og afhængig af havn og rute anbefaler vi, at du som importør generelt påregner op til 3-5 dages ekstra transittid. Til gengæld bør du opleve færre forsinkelser og få bedre muligheder for at planlægge dit logistikflow hjem fra Asien. 

Læs mere om DSV's søfragt

Er du kunde hos DSV og har spørgsmål vedrørende de nye sejlplaner eller din import med søfragt fra Asien, står din sædvanlige kontaktperson selvfølgelig til rådighed.