Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Monsunen kan forsinke dine forsendelser og i værste fald beskadige dit gods

Her er en liste over de forholdsregler, som du bør tage ved sø- og luftfragt i monsunsæsonen.

Sikre dine forsendelser mod vand og fugt i monsunsæsonen

Vi anbefaler, at du tager nogle forholdsregler ved eksport import til og fra Indien i perioden frem til slutningen af september, så dine forsendelser kommer frem i tide og godset ikke udsættes for vand- og eller fugtskader.  

Søfragt

 • Benyt lastbiler i Indien med lukkede lad/trailere og pak alle forsendelser ind i plastik for at forhindre vand og fugt
 • Få dit gods pakket under tørre forhold
 • Vådt gods vil blive afvist ved containerfragtstationen (CFS) eller varehuse for at beskytte andet gods. Våde eller beskadigede varer vil blive returneret til afskiber
 • Alle trækasser og træpaller bør være behandlet, da behandlet træ minimerer dannelsen af fugt og mug.
 • Ordentlig mærkning af alle pakker med vandfast tusch eller klistermærker
 • Ved eksport af gods i container anbefaler vi brugen af fugtposer, da luftfugtigheden i perioder kan nå hele 90 % under Monsunen.
 • Vi anbefaler, at du planlægger dine import- og eller eksportforsendelser i god tid, da belastningen på de indiske havne er på sit højeste, og der kan forekomme forsinkelser
 • Skibe kan blive forsinket grundet de kraftige vinde, som kan påvirke operation af havnekraner og dermed give rift om kajpladsen  

Luftfragt

 • Ydre plastic wrapping er obligatorisk i monsunsæsonen.  Hertil anbefaler vi, at dine forsendelser pakkes med plastik indvendigt.
 • Benyt lastbiler i Indien med lukkede karroserier og pak alle forsendelser ind i plastik for at forhindre vand/fugt
 • Få dit gods stablet under tørre forhold
 • Ordentlig mærkning af alle pakker med vandfast tusch eller klistermærker
 • Alle trækasser og træpaller bør være behandlet, da behandlet træ minimerer dannelsen af fugt og mug.

Er du kunde hos DSV og har spørgsmål til dine forsendelser til og fra Indien, står din sædvanlige kontaktperson til rådighed med yderligere information.