Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Grønnere søfragt giver højere olietillæg

Fra 1. januar træder IMO 2020 i kraft, hvilket pålægger rederierne at bruge den grønnere og dyrere fuelolie med højst 0,5% svovl.

Fra 1. januar 2020 træder IMO 2020 i kraft, hvilket pålægger rederierne at bruge den grønnere og dyrere fuelolie med højst 0,5% svovl.

Med få måneder til at de nye IMO 2020-regler træder i kraft, er rederierne begyndt at annoncere beskrivelser af, hvordan de fastlægger deres nye olietillæg, der tager udgangspunkt i brændstoffet af typen VLSF (very low sulphur fuel).

Læs også ’Nye regler for en grønnere søfragt’ 

Som udgangspunkt vil omlægningen fra brændstoffet af typen IFO380 til VLSF betyde en prisstigning på $150-250 pr. ton olie. Omregnes denne prisstigning på ruten fra Asien til Europa og fra Europa til USA’s østkyst, giver det en forventelig merudgift på henholdsvis $90-150 og $75-125 pr. TEU.

De nye olietillæg fra rederierne vil blive indfaset i etaper allerede fra november 2019.

Olietillæg fra DSV

DSV’s danske søfragtsafdeling vil som tidligere publicere en olietillægsoversigt på de større markeder. Olietillægsoversigten afspejler DSV’s rederipartnere og tager udgangspunkt i den generelle prisudvikling på råolie. Oversigten opdateres kvartalsvis, dog med justeringer i tilfælde af større udsving i olieprisen. 

Er du kunde hos DSV og har spørgsmål til olietillægget, står din sædvanlige kontaktperson til rådighed med yderligere information og rådgivning.

Læs mere om DSV's søfragt

’TradeFactor’ og fastlæggelse af olietillæg

Rederiernes fastsættelse af olietillæg er en kompleks opgave, der omfatter flere variable faktorer: 

  • Den handlede pris på råolieafhængig af oliebørs
  • Den periodevise fastlæggelse af olietillægget
  • Hvorvidt det pågældende olietillæg anvendes til kort- eller langtidskontrakter (+3 måneder), samt frekvens for opdatering af olietillæg

Udover ovennævnte variable afhænger olietillægget af en såkaldt ’TradeFactor’. Rederiernes ’TradeFactor’ udregnes ud fra rederiets brændstofforbrug på den givne sejlrute, skibets størrelse, gennemsnitlige last, transittid samt balancen på den specifikke sejlrute frem og tilbage.