Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Delårsrapport for 3. kvartal 2019 ude nu

Vi er glade for at præsentere et stærkt resultat for 3. kvartal, til trods for et udfordrende marked – særligt inden for luftfragt.

Delårsrapport for 3 kvartal 2019

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen:

"Gennemførelsen af transaktionen med Panalpina den 19. august var den absolut vigtigste begivenhed i 3. kvartal. Integrationen er kommet godt fra start, og de første DSV- og Panalpina-kontorer er allerede sammenlagt. Samtidig er vi glade for at præsentere et stærkt resultat for 3. kvartal, til trods for et udfordrende marked – særligt inden for luftfragt.” 

Væsentlige hoved- og nøgletal for perioden 1. januar - 30. september 2019

(DKK mio.)

3. kvt. 2019

3. kvt. 2018

ÅTD 2019

ÅTD 2018


  Eksl. IFRS 16
Eksl. IFRS 16
Nettoomsætning  24.521   20.237 64.579 58.108
Bruttofortjeneste  6.271 4.472 16.670  13.042 
Resultat af primær drift før særlige poster  1.785 1.507  4.870   4.112
Overskudsgrad  7,3%  7,4%  7,5%  7,1% 
Conversion ratio  28,5%  33,7%  29,2%  31,5% 
Special items, omkostninger   172   191  
Resultat for perioden  1.149 1.104 3.261  3.0607 
Justeret resultat for perioden  1.403  1.126 3.592 3.126 
Regulerede frie pengestrømme      2.453 2.631 
Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 DKK for perioden 

24,2  21,6

Finansielle udsigter for 2019

På grund af Panalpina-transaktionen trak vi de økonomiske udsigter for 2019 tilbage tidligere i år. Med transaktionen afsluttet, og Panalpina inkluderet i koncernregnskabet pr. 19. august 2019, er forventningerne til helårs EBIT før særlige poster i 2019 på 6.600 mio. DKK, inkl. amortisering af kundeforhold på ca. 100 mio. DKK, hvor 80 mio. DKK er relateret til Panalpina.

Transaktions- og integrationsomkostninger (rapporteret som særlige poster) for 2019 forventes at udgøre ca. 30% af de samlede forventede omstruktureringsomkostninger på 2.300 mio. DKK.

Synergier og integrationsomkostninger

Når Panalpina er fuldt integreret, forventer vi at opnå årlige omkostningssynergier på ca. 2.300 DKK. (tidligere annonceret 2.200 mio. DKK.) Cirka 5% af omkostningssynergierne forventes at påvirke resultatopgørelsen i 2019, omkring 60% i 2020 og de resterende 35% i 2021. De samlede transaktions- og integrationsomkostninger forventes i niveauet 2.300 mio. DKK. Disse omkostninger henføres under specielle poster i resultatopgørelsen. Vi forventer, at cirka 30% af transaktions- og integrationsomkostningerne vil blive realiseret i 2019, 55% i 2020 og 15% i 2021.

Aktietilbagekøbsprogram

Den 11. november 2019 vil vi igangsætte et nyt aktietilbagekøbsprogram til en maksimumværdi på 2.500 mio. DKK. Dette aktietilbagekøbsprogram vil løbe frem til den 6. februar 2020. Vi henviser til selskabsmeddelelse nr. 800 for yderligere detaljer.

 

Læs den fulde rapport her (på engelsk)