Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV stiller helt nye lagerfaciliteter til rådighed for Dansk Røde Kors’ katastrofeenhed

I begyndelsen af 2020 flytter Dansk Røde Kors deres lager med nødhjælpsudstyr til vores nye faciliteter i Hedehusene.

DSV stiller helt nye lagerfaciliteter til rådighed for Dansk Røde Kors’ katastrofeenhed

Lageret i Danmark er vigtig for Røde Kors’ evne til at reagere hurtigt på katastrofer overalt i verden. 

”Vores nye faciliteter står nu færdige og er den første del i et større projekteret byggeri, der vil nå op på en samlet lagerkapacitet på 150.000 m2 under tag. Fordi vi bygger nyt, giver det en helt unik mulighed for at imødekomme specifikke ønsker og indrette efter forskellige behov. Med et mere fleksibelt design af det nye lager vil Dansk Røde Kors være i stand til at opbevare og håndtere alt det udstyr, de har brug for i deres katastrofeenhed”, fortæller Per Hansen, direktør i DSV Solutions Danmark. 

Netop fleksibilitet er afgørende for at sikre hurtig reaktion fra Dansk Røde Kors, når katastrofen rammer. 

”Det udstyr, som vi bruger i vores katastrofeenhed, varierer alt afhængig af katastrofetype, og materiellet er forskelligt i både størrelse og form”, siger Beredskabs -og distributionsansvarlig i Røde Kors’ katastrofeenhed, Jesper Ranch. 

Leverancer af katastrofehjælp skal være nøje planlagt

Når katastrofen rammer, skal det fornødne udstyr være klar til afsendelse inden for 48 timer. Med placeringen af DSV’s nye lager, som er en del af et større planlagt lagerkompleks og distributionscenter i Hedeland, får Røde Kors nu en lettere adgang til både motorveje, havne og lufthavne. 

Røde Kors har meget specifikke behov til udformningen af de 2.000 m2 lagerplads, som DSV stiller til rådighed for organisationen. Med Røde Kors’ flytning til det nye anlæg fulgte en ønskeliste bestående af bl.a. et kontor samt en rampe til lastning af mindre varevogne. Vigtigst af alt for Røde Kors var dog ønsket om meget mere gulvplads.

”Det er helt afgørende for os at have en stor mængde fri gulvplads. Vi er nødt til at kunne sætte vores udstyr op og teste det for at sikre, at alt fungerer som tilsigtet, før det forlader lageret”, siger Jesper Ranch og fortsætter med at forklare, at Røde Kors også bruger gulvpladsen til at uddanne hjælpearbejdere, der skal indsættes, når katastrofen rammer. 

Læs også 'Sender hjælp til Bahamas efter orkanen Dorian