Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Årsrapport for 2019

2019 var et stærkt år for vores virksomhed – ikke mindst takket være overtagelsen af Panalpina

DSV årsrapport 2019

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen

”4. kvartal 2019 er i overensstemmelse med vores forventninger, og vi kan rapportere et EBIT-resultat på DKK 6.654 mio. for 2019 samt en organisk vækst på 8,4% i forhold til 2018. 2019 var et stærkt år for vores virksomhed – ikke mindst takket være overtagelsen af Panalpina i august 2019. En stor del af vores organisation arbejder nu hårdt på integrationen, og det skrider godt frem. For 2020 forventer vi et EBIT i intervallet DKK 8.200-8.700 mio., og vores aktionærer kan forvente et betydeligt afkast via tilbagekøb af aktier. Det er vanskeligt at forudsige markedssituationen i 2020; i øjeblikket påvirker situationen med coronavirus de globale forsyningskæder og skaber usikkerhed. På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at forudsige, hvordan dette vil påvirke vores resultater”

Væsentlige hovedtal for 2019 (1. januar - 31. december 2019)

(DKK mio.)

4. kvt. 2019 4. kvt. 2018 ÅTD 2019 ÅTD 2018
Nettoomsætning 30.122 20.945 94.701 79.053
Bruttofortjeneste 7.084 4.447 23.754 17.489
Resultat af primær drift før særlige poster 1.784 1.338 6.654 5.450
Særlige poster 608 - 800 -
Overskudsgrad 5,9% 6,4% 7,0% 6,9%
Conversion ratio 25,2% 30,1% 28,0% 31,2%
Justeret resultat 4.456 4.093
Regulerede frie pengestrømme 3.678 3.916
Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr. 22,1 22,1
Udbytte pr. aktie (foreslået) 2,5 2,25
Resultat af primær drift før særlige poster
Air & Sea 1.195 897 4.509 3.693
Road 272 239 1.251 1.147
Solutions 340 223 1.013 709

4. kvartal 2019 

For 4. kvartal 2019 udgjorde omsætningen DKK 30.122 mio. (4. kvartal 2018: DKK 20.945 mio.). Panalpinas estimerede bidrag for kvartalet var DKK 9.353 mio. Den organiske vækst var negativ med 1,1%.

For 4. kvartal 2019 udgjorde bruttoresultatet DKK 7.084 mio. (4. kvartal 2018: 4.447 mio. Kr.). Panalpinas estimerede bidrag for kvartalet var DKK 1.841 mio. Den organiske vækst i bruttoavancen udgjorde 4,4% for koncernen og var hovedsageligt drevet af Air & Sea og Solutions divisionerne.

EBIT før særlige poster steg med 9,9% (i konstante valutaer og justeret for IFRS 16 og Panalpina) til DKK 1.784 mio. i 4. kvartal 2019 (4. kvartal 2018: DKK 1.338 mio.). Væksten blev primært drevet af Air & Sea og Solutions. Panalpinas estimerede bidrag for kvartalet var DKK 175 mio. og var positivt påvirket af omkostningssynergier.

Udbytte

Bestyrelsen foreslår almindeligt udbytte på DKK 2,50 pr. aktie for 2019 (2018: DKK 2,25 pr. aktie).

Forventninger til 2020

  • EBIT før særlige poster forventes at være i intervallet DKK 8.200-8.700 mio.
  • Særlige poster forventes i niveauet DKK 1.500 mio.
  • Koncernens effektive skattesats forventes at blive ca. 23%.

Aktietilbagekøb

En separat selskabsmeddelelse om lanceringen af et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 6.000 mio. vil blive udsendt i dag. Aktietilbagekøbsprogrammet vil løbe indtil den 30. juli 2020.

Læs den fulde årsrapport for 2019 (på engelsk)