Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Eksport af visse personlige værnemidler kræver nu en tilladelse

På grund af COVID-19 og en øget efterspørgsel på personlige værnemidler har EU indført restriktioner for eksport.

Eksport af visse personlige værnemidler kræver nu tilladelse

Den aktuelle corona-situation har fået EU til at indføre restriktioner for eksport af personline værnemidler som mundbeskyttelsesmasker, beskyttelsespåklædning og handsker. 

Se hvilke konkrete varer i EU-Kommissionens forordning af 14. marts 2020 

Eksport af disse varer kræver nu en eksporttilladelse, idet de nye regler allerede trådte i kraft søndag den 15. marts 2020.

Restriktionerne fremgår af TARIC (Toldtariffen) fra tirsdag den 17. marts 2020. 

Under særlige forhold er det stadig tilladt at eksportere visse mængder af disse varer, hvis der f.eks. er tale om bistand til tredjelande. En sådan eksport kræver dog stadig en eksporttilladelse, som udstedes af Erhvervsstyrelsen. 

DSV’s toldafdeling 
DSV’s toldafdeling vejleder og rådgiver om komplekse toldforhold og tilbyder specifik vejledning i forhold til lige netop dine forsyningskæder. DSV's toldservice er tilgængelig på tværs af alle transportformer og i større havne og lufthavne. 

Læs mere om DSV's toldservices