Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Delårsrapport for 1. kvartal 2020 ude nu

På trods af coronakrisen har vi været i stand til at fortsætte integrationsarbejdet af DSV Panalpina som planlagt. Alt taget i betragtning har vi leveret et tilfredsstillende resultat i årets første kvartal. 2020.

DSV 1. kvartalsrapport 2020

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen:

“Da året begyndte, havde vi virkelig set frem til at vise et stærkt DSV Panalpina efter sammenlægningen. Coronakrisen har ændret dagsordenen betydeligt for alle og har ramt markedet hårdt, men vi har været i stand til at fortsætte integrationsarbejdet som planlagt. Alt taget i betragtning har vi leveret et tilfredsstillende resultat i årets første kvartal, og vores ”asset-light” forretningsmodel har bevist sin styrke. Krisen vil have stor betydning for aktivitetsniveauet i de kommende måneder, og vi tager de nødvendige skridt for at tilpasse os samtidig med, at vi understøtter vores kunders forsyningskæder og beskytter vores medarbejderes sikkerhed og helbred.” 

Væsentlige hoved- og nøgletal for perioden 1. Januar - 31. marts 2020

 

(DKK mio.) 1. kvt. 2020 1.kvt. 2019
Finansielle hovedtal
Nettoomsætning 27.309 19.979
Bruttofortjeneste 6.684 5.114
Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster 1.566 1.454
Særlige poster, omkostninger 511 -
Resultat efter skat 331 963
Justeret resultat for perioden 755 993
Regulerede frie pengestrømme 915 540
Nøgletal
Overskudsgrad 5,70% 7,30%
Conversion ratio 23,40% 28,40%
Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr. for de sidste 12 måneder 19 23,4

 

COVID-19 
Den 16. marts i år trak vi vores finansielle forventninger til 2020 tilbage og indstillede vores aktietilbagekøbsprogram. Som følge af det globale udbrud af COVID-19 ser vi en væsentlig nedgang i forsyningskæderne og de globale transport- og logistikmarkeder, og vi kan ikke forudsige det præcise omfang af denne påvirkning. Vi vil udsende ny guidance, når vi har et bedre overblik.

Det vurderes, at det lavere aktivitetsniveau som følge af COVID-19 har påvirket EBIT før særlige poster negativt med ca. 250 millioner kroner i 1. kvartal af 2020. For at imødegå konsekvenserne af krisen har vi igangsat initiativer for at reducere omkostningsbasen med ca. 1.400 millioner kroner for året. Besparelserne vil medføre restruktureringsomkostninger på ca. 1.000 millioner kroner i 2020.
Integrationen af Panalpina

På trods af den nuværende situation som følge af coronakrisen forventer vi, at den igangværende integration af Panalpina vil fortsætte som planlagt.

Læs den fulde delårsrapport for 1. kvartal 2020 (engelsk version)