Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV hjælper NOST med at sikre en effektiv forsyning af personlige værnemidler til det offentlige system

I en hektisk tid, hvor hele verden efterspørger personlige værnemidler, kræver det omstillingsparathed og nye løsninger for at opnå forsyningssikkerhed i de offentlige indkøbsprocesser.

DSV hjælper NOST med at sikre en effektiv forsyning af personlige værnemidler til det offentlige system

Det er den 3. marts 2020, da det røde lys bliver tændt hos Rigspolitiet i Glostrup. Den Nationale Operative Stab (NOST) er blevet aktiveret for at koordinere myndighedernes indsats og styre Danmark gennem coronakrisen.

For den operative stab, der ledes af Rigspolitiet og hvis rygrad normalt udgøres af Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet, Forsvarets Efterretningstjeneste, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen, er infektionssygdommen COVID-19 på mange måder en uvant trussel mod den nationale sikkerhed. Politidirektør i Rigspolitiet, Svend Larsen, fortæller:  

”COVID-19 er på mange måder anderledes end de nationale kriser, som vi plejer at arbejde med i NOST. Normalt står vi over for en akut og håndgribelig trussel af kortere varighed, som skal håndteres og afværges bedst muligt: f.eks. en naturkatastrofe eller et terrorangreb. Her er situationen en helt anden. Der er ikke så mange blå blink, tidshorisonten er lang, og det er primært sundhedssektoren, der arbejder. Derfor er vores hovedopgave at understøtte sundhedsvæsenet og sikre, at der er det nødvendige udstyr og de ting, som skal til for at drive landets hospitaler”.

DSV sikrer stabilitet i en hektisk tid
I slutningen af marts fik NOST til opgave at understøtte forsyningen af personlige værnemidler til sundhedssektoren mere systematisk, fordi det eksisterende decentrale setup med indkøb ude i regionerne og kommunerne var sat mere eller mindre ud af spil. Svend Larsen forklarer:

”De decentrale indkøbere ude i regionerne og kommunerne bestilte varer hjem til hospitalerne og de kommunale medarbejdere, som de plejede, men af flere grunde kom varerne bare aldrig hjem. Leverandørerne ude i Kina var simpelthen ikke i stand til at levere. Den globale efterspørgsel på personlige værnemidler var eksploderet. Varer forsvandt undervejs fra fabrikken ude i Kina, og selve transporten til Danmark var i den grad udfordret, fordi det var svært at få det nødvendige udstyr på et fly og hurtigt hjem”

På grund af den kritiske situation tog den operative stab en hurtig strategisk beslutning og oprettede en forsyningsenhed under NOST. Forsyningsenheden havde som hovedformål at give ekstra kræfter til de eksisterende indkøbsorganisationer ude i regionerne og kommunerne. 

”Vi kunne sådan set godt have oprettet en national indkøbsfunktion, men vi valgte at fortsætte med de eksisterende indkøbsfunktioner ude i regionerne og kommunerne. De er tættere på frontlinjen og behovet for udstyr i sundhedsvæsenet”, fortæller Svend Larsen og uddyber:  

"Den forsyningsenhed, som vi har oprettet under NOST, støtter disse indkøbsfunktioner ved at fokusere på, hvordan vi kan sikre en mere stabil transport af personlige værnemidler helt ude fra den enkelte fabrik i Kina. Vi skulle med andre ord lynhurtigt finde de rigtige producenter af personlige værnemidler ude i Kina og få styr på logistikken hjem til Danmark, og det var det, som blandt andet førte os til DSV”.

Det offentlig-private samarbejde mellem NOST og DSV har stået på i knap to måneder og omfatter import af personlige værnemidler til hele det offentlige system i Danmark. 

Kenneth Bach, der er Business Development Director i DSV Projects, fortæller om opstarten på det, der i dag er et større og yderst effektivt samarbejde:

”I DSV Projects har vi erfaringen med at bygge luftbroer og drive forsyningskæder i krigssituationer, hvor der gælder nogle helt andre spilleregler, og hvor infrastrukturen er ramt. Hvis vi skulle sikre en stabil forsyning af personlige værnemidler til hele den offentlige sektor i Danmark, måtte vi skræddersy en projektorganisation i et lukket transportmiljø, og det skulle gå meget stærkt. I løbet af 24 timer efter den indledende kontakt med NOST havde vi samlet de nødvendige ekspertiser og fået et indledende overblik over ressourcerne til at løfte opgaven”. 

For at styrke samarbejdet med NOST og internt på tværs af egne afdelinger har DSV opereret med en ’task force’, der har arbejdet i døgndrift for at etablere og sikre forsyningskæder af personlige værnemidler fra hovedsageligt Kina men også fra USA, Australien og flere lande i Europa. 

DSV’s ’task force’ tæller cirka 30 eksperter og udgøres af en styregruppe og forskellige eksperter på forskellige lokationer i Danmark og udlandet. Ude i Kina sidder en udvalgt gruppe af DSV-folk med speciale i eksport, som skal agere den forlængede arm og varetage opbygningen og sikringen af forsyningskæder fra producenterne af personlige værnemidler. I Danmark er en række eksperter inden for luftfragt, søfragt, vejtransport og lagerlogistik placeret ’on site’ ude i regionerne og kommunerne for at supportere de offentlige indkøbsorganisationer i deres arbejde. 

Per Hansen, der er kommerciel direktør i DSV Solutions og med i DSV’s 'task force' sammen med Kenneth Bach, siger: 

”Vi har løbet rigtig stærkt det sidste stykke tid og skræddersyet den ene forsyningskæde efter den anden efter helt specifikke behov fra NOST. Samtlige indgående flows af personlige værnemidler udføres nu i et lukket DSV-netværk af transportløsninger, hvilket betyder, at vi lettere kan navigere i forsyningen og foretage de nødvendige ændringer alt efter den konkrete efterspørgsel på specifikke varegrupper”.