Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Årsrapport for 2020

2020 var endnu et godt år for DSV Panalpina til trods for COVID-19-pandemien

DSV årsrapport 2020

Administrerende direktør i DSV Panalpina Jens Bjørn Andersen siger:  

”Til trods for COVID-19-pandemien og et år præget af usikkerhed var 2020 endnu et godt år for DSV Panalpina. Takket være en ekstraordinær indsats af vores medarbejdere leverede vi solide resultater i alle vores divisioner og markeder. Vi gennemførte integrationen af Panalpina i 2020 og opnåede et EBIT-resultat før særlige poster på 9.520 mio. kr., hvilket er en væsentlig stigning på 47 % i forhold til 2019. 2021 vil blive endnu et udfordrende år, men med vores stærke og fleksible forretningsmodel og de rette folk ombord vil vi fortsat holde gang i forsyningskæderne for vores kunder.”

Væsentlige hovedtal for 2020 (1. januar - 31. december 2020)

 

(DKK mio.)  4. kvt. 2020  4. kvt. 2019  ÅTD 2020
ÅTD 2019
Nettoomsætning  31.716 30.122 115.932  94.701
Bruttofortjeneste  7.212 7.084 28.534  23.754
EBIT før særlige poster  2.616 1.784 9.520  6.654
Særlige poster 685  609 2.164  800
Overskudsgrad 8,2 %  5,9 % 8,2 %  7,0 %
Conversion ratio 36,3 % 25,2 %  33,4 %  28,0 %
Justeret resultat     6.146  4.456
Regulerede frie pengestrømme     8.746  3.678
Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr.     26,5  22,1
Udbytte pr. aktie (foreslået)     4,00  2,50
EBIT før særlige poster          
     Air & Sea   1.790 1.195  7.026  4.506
     Road  420 272  1.390  1.251
     Solutions 456  340   1.161  1.013

 

Resultat af 4. kvartal 2020

For 4. kvartal 2020 udgjorde nettoomsætningen 31.716 mio. kr. (4. kvartal 2019: 30.122 mio. kr.). Reguleret for valutakurseffekt udgjorde væksten 10,5 % og er primært drevet af højere fragtrater. 4. kvartal 2020 er det første kvartal, hvor købet af Panalpina har fuld effekt på sammenligningstallene.

For 4. kvartal 2020 udgjorde bruttoresultatet 7.212 mio. kr. (4. kvartal 2019: 7.084 mio. kr.). Koncernens bruttofortjeneste sted med 6,6 % (ekskl. valutakurseffekt) og var drevet af en god udvikling i alle tre divisioner.   

EBIT før særlige poster steg med 54,6 % (ekskl. valutakurseffekt) og udgjorde 2.616 mio. kr. i 4. kvartal 2020 (4. kvartal 2019: 1.784 mio. kr.). Alle tre divisioner bidrog til væksten, der understøttes af en stram omkostningsstyring samt synergieffekter fra integrationen af Panalpina.

Udbytte

Bestyrelsen foreslår et ordinært udbytte på 4,00 kr. pr. aktie for 2020 (2019: 2,50 kr. pr. aktie).  

Forventninger til 2021

  • EBIT før særlige poster forventes at ligge i intervallet 10.500-11.500 mio. kr.
  • Koncernens effektive skattesats forventes at blive ca. 23 %.

Forventningerne til 2021 forudsætter en stabil udvikling på de markeder, hvor vi har aktiviteter, og en fortsat gradvis forbedring af den globale økonomi efter COVID-19. 

Aktietilbagekøb – udvidelse af igangværende program 

En separat selskabsmeddelelse om en udvidelse på 2.000 mio. kr. af det igangværende aktietilbagekøbsprogram vil blive offentliggjort i dag. Dermed øges det samlede maksimale beløb, der kan anvendes til tilbagekøb af aktier, til 8.000 mio. kr. Programmet vil løbe indtil 30. april 2021.

Nye finansielle målsætninger for 2025

Efter integrationen af Panalpina har vi fastsat følgende finansielle målsætninger for 2025 for koncernen og for de enkelte divisioner:

Langsigtede finansielle målsætninger

Målsætninger for 2025 (%) 2020 Målsætninger for 2025 
 DSV Panalpina koncernen    
 Conversion ratio 33,4  >40,0
 ROIC (før skat) 14,3  >20,0
 Mål for conversion ratio pr. division    
   Air & Sea 41,6   >47,5
   Road 22,6  >30,0
   Solutions 21,6  >30,0

 

Investor-telekonference

Der afholdes investor-telekonference den 10. februar 2021 kl. 13:00. Der henvises til investor.dsv.com for yderligere oplysninger. 

Læs den fulde årsrapport for 2020 (på engelsk)

Kontaktoplysninger
Investor Relations
Flemming Ole Nielsen, tlf. 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com
Frederikke Anna Linde, tlf. 43 20 31 95, frederikke.a.linde@dsv.com
Mads Kristian Hofmeister, tlf. 43 20 33 88, madskristian.hofmeister@dsv.com 
 
Medier
Maiken Riise Andersen, tlf. 43 20 30 74, maiken.r.andersen@dsv.com