Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Delårsrapport for 1. halvår 2021 ude nu

Vi er stolte over at kunne offentliggøre solide resultater for første halvår af 2021, hvor vi har leveret et EBIT-resultat svarende til vores helårs EBIT-resultat for 2019. Det er et tydeligt bevis på, at integrationen af Panalpina er en succes, og at hele vores organisation har gjort en kæmpe indsats i et særdeles udfordrende marked.

Delaarsrapport for 1. halvaar 2021

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen:

Vi er stolte over at kunne offentliggøre solide resultater for første halvår af 2021, hvor vi har leveret et EBIT-resultat svarende til vores helårs EBIT-resultat for 2019. Det er et tydeligt bevis på, at integrationen af Panalpina er en succes, og at hele vores organisation har gjort en kæmpe indsats i et særdeles udfordrende marked. Logistikmarkederne er fortsat præget af presset kapacitet, flaskehalse og uforudsigelighed, og vi gør alt, hvad vi kan, for at finde løsninger for vores kunder og holde deres forsyningskæder kørende.

Det er stadig vores forventning, at købet af Agility Global Integrated Logistics vil blive endeligt gennemført i 3. kvartal i år. Integrationsforberedelserne forløber efter planen, og vi ser frem til at sammenlægge vores respektive globale netværk og skabe en af branchens førende logistikudbydere
.”

Væsentlige hoved- og nøgletal for perioden 1. januar - 30. juni 2021

 

(DKK mio.) 2. kvartal 2021 2. kvartal 2020 ÅTD 2021 ÅTD 2020
Nettoomsætning  37,831  28,782  71,447  56,091 
Bruttofortjeneste  8,333  7,386  16,118  14,070 
EBIT før særlige poster  3,571  2,613  6,638  4,179 
Resultat efter skat  2,527  1,390  4,856  1,721 
         
Justeret resultat for perioden  2,580  1,838  4,970  2,593 
Regulerede frie pengestrømme      2,817  3,356 
Conversion ratio  42.9%  35%  41.2%  29.7% 
Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 DKK for de sidste 12 måneder      37.1  20.8 

 

Forventninger til 2021

Baseret på de solide resultater for første halvår af 2021 samt positive forventninger til resten af året opjusteres forventningerne for hele 2021 som følger: 

  • EBIT før særlige poster forventes at ligge i niveauet 12.500-13.000 mio. kroner (tidligere 11.750-12.500 mio. kroner).
  • Den effektiv skatteprocent forventes at blive ca. 23% (uændret).

De regnskabsmæssige forventninger til 2021 gælder for DSV Panalpina alene og er eksklusive effekten af købet af Agility Global Integrated Logistics. Forventningerne vil blive opdateret, når købet er endeligt gennemført, hvilket forventes at ske i 3. kvartal af 2021. 

Aktietilbagekøb

En separat selskabsmeddelelse om iværksættelse af nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 4.000 mio. kroner vil blive offentliggjort i dag. Programmet vil løbe indtil 25. oktober 2021 eller tidligere, hvis afsluttet.

Gå til Investor 

Kontaktoplysninger

Investor Relations: Flemming Ole Nielsen, tlf. 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com 
Investor Relations: Mads Kristian Hofmeister, tlf. 43 20 33 88, madskristian.hofmeister@dsv.com
Investor Relations: Daniela Veleva, tlf. 43 20 33 87, daniela.veleva@dsv.com 
Medier: Maiken Riise Andersen, tlf. 43 20 30 74, maiken.r.andersen@dsv.com