Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV eksekverer på vækststrategi og præsenterer rekordresultat for 2021

DSV rapporterer en stigning på 59 % i nettoomsætningen, mens EBIT før særlige poster vokser med 71 % i 2021. Alle tre divisioner – Air & Sea, Road og Solutions – medvirkede til væksten.

årsrapport 2021 DSV

Highlights

  • DSV rapporterer en stigning på 59 % i nettoomsætningen, mens EBIT før særlige poster vokser med 71 % i 2021. Alle tre divisioner – Air & Sea, Road og Solutions – medvirkede til væksten.
  • I løbet af 2021 har de globale udfordringer i forsyningskæderne, forsinkelserne i havne og de rekordhøje fragtrater ikke alene været blandt de mest debatterede erhvervsemner, men de har også været i fokus i samfundet generelt. Gennem hele året har DSV’s medarbejdere arbejdet hårdt for at finde de bedste løsninger for sine kunder under de udfordrende betingelser.
  • DSV har i 2021 fortsat den succesfulde vækststrategi. I august 2021 blev Agility’s Global Integrated Logistics-forretning (GIL) opkøbt, og købet styrkede DSV’s globale netværk samt tilstedeværelsen i især Mellemøsten og Sydøstasien.
  • EBIT før særlige poster forventes at lande på mellem 18 mia. kr. – 20 mia. kr. i 2022. DSV forventer, at de nuværende markedsvilkår, der er karakteriseret ved kapacitetsmangel og forsinkelser i forsyningskæderne, vil fortsætte et godt stykke ind i 2022. 
Årsrapport DSV 2021


”2021 har været et godt – og udfordrende – år for DSV. Med købet af Agility’s Global Integrated Logistics-forretning (GIL) har vi endnu engang eksekveret på vores vækststrategi. Vi er stolte over, at GIL nu er en del af DSV, og at integrationen forløber efter planen. Udfordrede forsyningskæder, flaskehalsproblemer på søfragt og rekordhøje fragtrater har været centrale temaer i 2021, og vores medarbejdere har arbejdet hårdt for at finde løsninger for vores kunder og få godset frem. Under disse svære markedsvilkår er vi glade for at kunne præsentere et stærkt regnskab for 2021,”
siger Group CEO Jens Bjørn Andersen.

Fortsat fokus på vækst, forretningsudvikling og bæredygtighed

Integrationen af GIL forløber fortsat efter planen, og 40 af de i alt 60 GIL-lande er nu blevet inkluderet i DSV’s netværk. Det forventes, at integrationen er fuldendt i Q3 2022.

I 2021 har DSV også kunnet notere sig fremskridt på adskillige andre strategiske initiativer. Den fysiske infrastruktur er blevet udbygget med nye, moderne logistikcentre i Europa, Sydafrika og Nordamerika, og samtidig har DSV fortsat udviklingen af den digitale infrastruktur og IT-systemer for at kunne tilbyde et endnu højere serviceniveau overfor kunderne.

DSV’s Green Logistics services blev lanceret i sidste del af 2021. Formålet med Green Logistics er at hjælpe kunderne med at reducere CO2-udledninger ved eksempelvis at tilbyde alternative, bæredygtige brændsler og ved at hjælpe med at optimere deres forsyningskæder. 

Resultat af 4. kvartal 2021

For 4. kvartal 2021 udgjorde nettoomsætningen 61.302 mio. kroner (4. kvartal 2020: 31.716 mio. kroner). Reguleret for valutakurseffekt udgjorde væksten 89,8 % og er primært drevet af øget aktivitet, højere fragtrater og effekten fra købet af GIL. 4. kvartal var det første fulde kvartal, efter købet af GIL blev gennemført i august 2021.

For 4. kvartal 2021 udgjorde bruttofortjenesten 11.674 mio. kroner (4. kvartal 2020: 7.212 mio. kroner). Koncernens bruttofortjeneste steg med 58,4 % (ekskl. valutakurseffekt) og var drevet af øget aktivitet i alle tre divisioner. Den ekstraordinære markedssituation med kapacitetsmangel og høje fragtrater havde samlet en positiv effekt på bruttoresultatet i Air & Sea.

Resultat af EBIT før særlige poster udgjorde 5.113 mio. kroner i 4. kvartal 2021 (4. kvartal 2020: 2.616 mio. kroner) svarende til en vækst på 90,2 % (ekskl. valutakurseffekt). Alle tre divisioner bidrog til væksten, der var drevet af organisk vækst i bruttofortjenesten, forbedret conversion ratio og en positiv effekt fra GIL. 

Resultat af EBIT før særlige poster udgjorde 16.223 mio. kroner for hele 2021, hvilket var lidt over den udmeldte guidance på 15.250-16.000 mio. kroner.

 

Forventninger til 2022

  • EBIT før særlige poster forventes at ligge i intervallet 18.000-20.000 mio. kroner.
  • Koncernens effektive skattesats forventes at blive ca. 23 %.

Forventningerne til 2022 er baseret på en forventning om en global økonomisk vækst på omkring 4 % og en vækst på transportmarkederne på samme niveau. DSV forventer, at den nuværende situation med flaskehalse, kapacitetsmangel og høje fragtrater vil fortsætte et godt stykke ind i 2022. Presset på kapaciteten vil måske gradvist begynde at lette i andet halvår. 

Den volatile udvikling på transportmarkederne betyder, at de forudsætninger, som 2022 forventningerne er baseret på, er forbundet med større usikkerhed end normalt.

DSV forventer, at integrationen af GIL vil fortsætte efter planen. Særlige poster i forbindelse med integrationen forventes at udgøre omkring 1.000 millioner kroner i 2022.

Investor-telekonference

Der afholdes investor-telekonference den 9. februar 2022 kl. 12:30. Der henvises til investor.dsv.com for yderligere oplysninger.


Læs årsrapporten her (på engelsk)

Læs bæredygtighedsrapporten her (på engelsk)

Kontaktoplysninger

Investor Relations:
Flemming Ole Nielsen, tlf. 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com
Sebastian Rosborg, tlf. 43 20 33 87, sebastian.rosborg@dsv.com

Medier:
Maiken Riise Andersen, tlf. 43 20 30 74, maiken.r.andersen@dsv.com 
Thomas Eriksen, tlf. 43 20 22 08, Thomas.eriksen@dsv.com