Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV tager et 95.000 kvm DGNB-certificeret lager i brug nær København

nyt lager i hedehusene

DSV tager et spritnyt kæmpelager og kontor på 95.000 kvm i brug tæt på København. Sammen med DSV’s øvrige bygninger i Hedehusene kommer det nye lager til at være del af et af Nordens største logistikcentre, der ved udgangen af 2022 vil rumme 231.500 kvm. I byggeprocessen har der været et gennemgribende fokus på bæredygtighed, og der testes netop nu en innovativ batteriløsning, der skal lagre energi fra bygningens solceller.


Mange virksomheder i Østdanmark efterspørger lagerplads, som er lokaliseret tæt på hovedstadsområdet. For at efterkomme virksomhedernes behov, tilføjer DSV nu endnu et nyt kæmpelager til sit logistikcenter i Hedehusene tæt ved København og klos op ad motorvejen.

Med sine imponerende 95.000 kvm. bliver den nye bygning den største på DSV’s grunde i Hedehusene, der samtidig huser DSV’s globale hovedkvarter. Det forventes yderligere, at et fjerde lager på ca. 38.000 kvm vil stå færdigt ved udgangen af 2022. Samlet set vil området, når det er færdigbygget, være et af Nordens største logistikcentre med én bruger og bygninger på i alt 231.500 kvm.

Det samlede projekt er efter vores opfattelse et af de mest ambitiøse lager- og logistikprojekter, vi ser på dansk jord i disse år. Især den nyeste bygning er enorm. Lageret er inddelt i flere sektioner, så vi i stor skala kan understøtte mange forskellige typer af kunder med deres lagerbehov og distribution,” siger Marcel Blomjous, direktør for DSV Solutions Danmark.

Totalentreprenøren på bygningen er DS Flexhal, som forud for dette byggeri også har været partner på adskillige andre større byggerier for DSV. Kent Hejn, adm. direktør, DS Flexhal udtaler:

I DS Flexhal er vi meget glade for at aflevere endnu et stort logistikbyggeri til DSV. Det har været en meget spændende og lærerig proces at gennemføre så stort et byggeri med så mange nye funktioner og så meget nytænkning. DSV’s store fokus på energi og bæredygtighed har også lært os rigtig meget om fremtidens logistikbyggerier. Der har været et rigtig godt samarbejde med både DSV og Høje-Taastrup Kommune, hvilket har medvirket til en rigtig god byggeproces.

Gode faciliteter for e-handels- og healthcare-virksomheder

På det 95.000 kvm store lager installeres DSV’s største DSV Fulfilment Factory. DSV Fulfilment Factory er en innovativ og automatiseret lager- og plukkeløsning, hvor robotter effektivt forestår indhentning af varer i et tætpakket tredimensionelt net, hvorefter de leverer dem ved den manuelt betjente pakkestation.

Da DSV Fulfilment Factory bliver tilgængelig for flere brugere på samme tid, passer den især godt til både større og mindre e-handelsvirksomheder, der hurtigt skal kunne skalere op og ned i lagerbeholdning afhængig af eksempelvis efterspørgsel og årstider.

I andre dele af bygningen er der opført GMP- og GDP-certificerede køle- og frysefaciliteter. Det muliggør, at healthcare-virksomheder med meget skrappe krav til opbevaring kan håndtere deres produkter inden for gældende regler og ved adskillige temperaturzoner, der går helt ned til -80 graders celsius.

I planlægningen af bygningen har det været vigtigt for os at lave nogle alsidige faciliteter, der kan betjene mange typer af kundebehov. Det betyder helt konkret, at hvad enten kunden er en healthcare-virksomhed, der har behov for opbevaring af produkter ved ekstremt lave temperaturer, eller det er en hurtigt voksende e-handelsvirksomhed med et behov for automatiserede løsninger, så kan vi håndtere det her,” siger Marcel Blomjous, direktør for DSV Solutions Danmark.

DGNB-certificering og en innovativ batteriløsning

Bygningen er opført med et gennemgående fokus på bæredygtige løsninger og genanvendelse af materialer. Traditionelt har lagerbygninger haft svært ved at komme i betragtning til bæredygtighedscertificeringer grundet størrelsen af de enorme projekter. Men som én af de første større lagerbygninger har bygningen allerede nu modtaget en DGNB Sølv præcertificering.

For at minimere mængderne af CO2-udledning i driften tester DSV ydermere en opsætning med solceller på dele af taget kombineret med en innovativ batteriløsning.

Beregninger fra DSV’s partner på testprojektet, Hybrid Greentech, viser foreløbigt, at solcelle- og batteriløsningen kan reducere CO2-udledningen med op til 42% i forhold til et scenarie uden solceller og batteri. Batteriet lagrer solenergien fra dagtimerne, så energien også kan benyttes i aften- og nattetimerne. Ved overproduktion af solenergi i løbet af dagen kan overskudsenergien afsættes til elnettet.

Med den nuværende løsning vil den årlige CO2-besparelse løbe op i ca. 113 tons CO2 årligt, og det svarer til det årlige varme- og elforbrug for 22 danske parcelhuse på 135 kvm. Hvis solcelle- og batteriløsningen udvides til det maksimalt mulige på lageret, vil det kunne medføre fire til fem gange større CO2-besparelse pr. år.

Når testen er færdig, vil DSV vurdere om batteriløsningen skal udvides, og om den skal benyttes på andre af DSV’s nye faciliteter rundt omkring i verden.