Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Krig i Ukraine: Stop for transport til Rusland og Belarus 

På tværs af DSV følger vi krigen i Ukraine tæt. Vi er dybt bekymrede og bedrøvede over den fortsatte eskalering af konflikten på tværs af landet.

lastbiler motorvej

Vi har derfor valgt midlertidigt at indstille forsendelser til og fra Rusland og Belarus. Dette gælder alle transportformer. Det betyder, at DSV ikke accepterer nye bookinger til disse lande – med undtagelse af forsendelser der omhandler medicin eller nødhjælp.

Forsendelser, der allerede er i transit, vil blive varetaget i det bedst mulige omfang via åbne handelsruter.

Dette stop for transport til og fra disse to lande følger en række initiativer, som vi har været nødsaget til at implementere og kommunikere siden torsdag den 24. februar. Her indstillede vi alle aktiviteter i Ukraine som følge af den russiske invasion.

Vi er bevidste om, at dette transportstop vil føje til udfordringerne i et allerede udfordret og komplekst transportmarked. Vi vil gerne understrege, at vi, hos DSV, har truffet denne beslutning med åbne øjne. Vi gør vores ypperste for at mildne de negative konsekvenser for vores kunders forsyningskæder, som følge af denne beslutning.

Vores medarbejdere har løbende kontakt med vores leverandører. Vi holder os ligeledes opdaterede vedrørende nye sanktioner. Dette gør vi for at sikre, at vi bedst muligt kan rådgive vores kunder om relevante sanktioner, restriktioner og kapacitetsudfordringer – og for at sikre, at vi, hos DSV, til alle tider agerer i henhold til gældende internationale sanktioner.

For bedst muligt at kunne hjælpe og rådgive vores kunder opfordrer vi alle, hvis forsyningskæde bliver påvirket af situationen, til at række ud til jeres DSV-kontaktperson.

Løbende opdateringer om situationen kan findes på vores globale website.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os