Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV leverer stærke Q1-resultater i alle divisioner og hæver forventningerne til året

lager dsv

Highlights

  • DSV offentliggør et stærkt resultat for årets 1. kvartal med vækst og stigning i produktiviteten i alle tre divisioner. Bruttofortjenesten voksede med 61 % i årets første kvartal, drevet af integrationen af GIL, og EBIT før særlige poster var mere end fordoblet i forhold til samme periode sidste år.
  • Transportmarkederne og de globale forsyningskæder er fortsat præget af udfordringer og er særligt påvirket af konflikten i Ukraine samt nye coronanedlukninger i Kina. DSV fokuserer på at finde de bedste løsninger til kunderne på tværs af alle transportformer.
  • Solutions-divisionen leverede et fantastisk resultat i 1. kvartal. Divisionen realiserede en vækst i EBIT på næsten 200 % drevet af solid vækst i bruttofortjenesten og fortsat stram omkostningsstyring. Denne udvikling bekræfter divisionens langsigtede strategi om at konsolidere aktiviteterne i store, industrispecifikke lagre og at investere i automatiserede lagerløsninger. Derudover har integrationen af GIL bidraget til divisionens resultat.
  • Air & Sea-divisionen rapporterede en stigning i EBIT på 109 %, mens Road styrede gennem et udfordrende marked med 24 % vækst i EBIT sammenlignet med samme periode sidste år.
  • Air & Sea-divisionen rapporterede en stigning i EBIT på 109 %, mens Road styrede gennem et udfordrende marked med 24 % vækst i EBIT sammenlignet med samme periode sidste år.
  • DSV opjusterer EBIT guidance for 2022 til intervallet DKK 21,0 mia. – DKK 23,0 mia. (tidligere DKK 18,0 mia. – DKK 20,0 mia.). 
q1 nøgletal 2022

Resultat af 1. kvartal 2022

Koncernens bruttofortjeneste udgjorde 12.877 mio. kroner i de første tre måneder af 2022 sammenlignet med 7.785 mio. kroner i samme periode sidste år. Stigningen var drevet af købet af GIL samt vækst i alle divisioner – særligt i Air & Sea og Solutions.

Koncernens bruttofortjeneste udgjorde 12.877 mio. kroner i de første tre måneder af 2022 sammenlignet med 7.785 mio. kroner i samme periode sidste år. Stigningen var drevet af købet af GIL samt vækst i alle divisioner – særligt i Air & Sea og Solutions.

EBIT før særlige poster udgjorde 6.496 mio. kroner i 1. kvartal sammenlignet med 3.067 mio. kroner i samme periode sidste år.

I en rullende 12-måneders periode med slutning d. 31 marts 2022, har DSV opnået 80% vækst i udvandet indtjening per aktie (diluted EPS).

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen:

Vi har leveret et stærkt resultat i årets 1. kvartal med vækst i indtjeningen i alle tre divisioner og et solidt cash flow. Integrationen af GIL forløber som planlagt og forventes afsluttet i 3. kvartal af 2022. Transportmarkederne er fortsat påvirket af kapacitetsmangel og flaskehalse, og i marts så vi nye coronanedlukninger i Kina – en påmindelse til os alle om, at pandemien endnu ikke er overstået.

Den kritiske situation i Ukraine optager os alle. DSV har stoppet al fragt til og fra Rusland og Hviderusland, med undtagelse af humanitære forsendelser, og vi er i gang med at afhænde vores aktiviteter i Rusland. Dette vil ikke få nogen væsentlig regnskabsmæssig betydning, da den samlede omsætning i Ukraine, Rusland og Hviderusland udgør under 1 % af koncernens samlede omsætning. Situationen påvirker dog markederne negativt på flere områder, særligt inden for luft- og søfragt og vejtransport, men vi fortsætter med at gøre alt, hvad vi kan, for at finde ledig kapacitet og alternative løsninger for vores kunder.

Forventninger til 2022

De seneste måneders udvikling har skabt øget usikkerhed om den globale økonomi, men DSV forventer, at der som følge af udfordringerne i de globale forsyningskæder fortsat vil være stor efterspørgsel efter koncernens ydelser. På baggrund af de solide resultater for 1. kvartal af 2022 samt forventningerne til resten af året opjusterer DSV årets resultat: 

  • EBIT før særlige poster forventes at ligge på mellem 21.000-23.000 mio. kroner (tidligere udmeldt 18.000-20.000 mio. kroner).


Ukraine og Rusland

DSV’s globale netværk omfatter datterselskaber i Ukraine, Rusland og Hviderusland. Den samlede omsætning i de tre lande udgør under 1 % af koncernens samlede omsætning, og situationen i regionen forventes derfor ikke at få nogen væsentlig direkte indflydelse på koncernens regnskaber. 

DSV indstillede midlertidigt sine aktiviteter i Ukraine, da krisen brød ud, men en mindre del er igen i drift for at understøtte humanitære forsendelser og lignende aktiviteter.  
Situationen har medført et stop for alle DSV’s forsendelser til og fra Rusland med undtagelse af medicinske og humanitære forsyninger. DSV er i gang med at afvikle sine aktiviteter i Rusland. 

Situationen i Ukraine og de efterfølgende sanktioner mod Rusland indført af bl.a. EU, USA og Storbritannien har påvirket transportmarkederne på flere områder. Lukningen af det russiske luftrum har betydet reduceret kapacitet på luftfragt mellem Asien og Europa på grund af længere flyvetid og sanktioner mod russiske luftfartsselskaber. I Europa er kapacitetsmanglen inden for vejtransport blevet yderligere forværret som følge af, at mange ukrainske chauffører er rejst hjem til Ukraine. DSV har dog været i stand til at finde ledig kapacitet og alternative løsninger for kunderne inden for begge områder.    

Integrationen af GIL 

Købet af Agility’s Global Integrated Logistics-aktiviteter (GIL) blev afsluttet i august 2021. Integration af GIL forløber som planlagt og forventes endeligt gennemført i 3. kvartal af 2022. Som tidligere udmeldt forventes GIL at tilføre mindst 3.000 mio. kroner årligt til det samlede EBIT før særlige poster. Omkring 85 % af synergierne forventes at have resultateffekt i 2022 og 100 % effekt i 2023.

Aktietilbagekøb

En separat selskabsmeddelelse om iværksættelse af nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 6.000 mio. kroner er offentliggjort den 27. april 2022. Programmet vil løbe til 25. juli 2022.

Selskabsmeddelelse

Læs kvartalsmeddelelsen (på engelsk) her

Kontakt

Investor Relations: 
Flemming Ole Nielsen, tel. +45 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com 
Sebastian Rosborg, tel. +45 43 20 33 87, sebastian.rosborg@dsv.com 

Presse:
Maiken Riise Andersen, tel. +45 43 20 30 74, maiken.r.andersen@dsv.com