Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV leverer stærke halvårsresultater i alle divisioner

DSV offentliggør et stærkt resultat for første halvår med vækst og øget produktivitet i alle tre divisioner og på tværs af alle regioner. Bruttofortjenesten voksede med 61 % i første halvår, drevet af integrationen af GIL, og EBIT før særlige poster var mere end fordoblet i forhold til samme periode sidste år.

Hovedbudskaber 

 • Stærkt resultat for første halvår med vækst og øget produktivitet i alle divisioner og regioner. Bruttofortjenesten voksede med 61 % i første halvår, drevet af integrationen af GIL, og EBIT før særlige poster blev mere end fordoblet i forhold til samme periode sidste år.
 • Under ekstraordinære markedsvilkår rapporterede divisionen Air & Sea en stigning i EBIT på 105 % i første halvår af 2022. Solutions leverede en stigning i EBIT på 179 %, mens Road leverede en stigning i EBIT på 20 %.
 • DSV har formået at færdiggøre alle væsentlige dele af integrationen af GIL på under 12 måneder takket være en kæmpe indsats af DSV- og GIL-medarbejdere.
 • Den globale økonomi er karakteriseret af usikkerhed. Forbruget har været aftagende, hvilket har medvirket til reducerede fragtmængder inden for både luft- og søfragt. Samtidig er store dele af det globale logistikmarked fortsat påvirket af flaskehalse, coronanedlukninger og høje fragtrater. DSV har stadig fokus på at finde de bedste løsninger for sine kunder og holde deres forsyningskæder kørende. 
 • På baggrund af de solide resultater for første halvår samt forventninger til resten af året opjusteres forventningerne for hele 2022 som følger:  
  • EBIT før særlige poster forventes at ligge på mellem 23.000-25.000 mio. kr. (tidligere udmeldt 21.000-23.000 mio. kr.). 


  (Forventningerne er baseret på en forudsætning om 2-3 % vækst i global BNP i 2022. Efterspørgslen efter luft- og søfragtsydelser forventes af forblive lav i andet halvår. Der er fortsat stor usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien og de globale logistikmarkeder, og forventningerne til året kan derfor stadig ændre sig.)

  Adm. direktør Jens Bjørn Andersen:

  Vi har igen i årets 2. kvartal leveret stærke resultater i alle tre forretningsområder. I årets første seks måneder er EBIT før særlige poster fordoblet og de frie pengestrømme mere end tredoblet i forhold til samme periode sidste år. Vi har nu næsten færdiggjort integrationen af GIL og kan se tilbage på en effektiv og vellykket integrationsproces, takket være en solid indsats af hele organisationen.

  Usikkerheden om den globale økonomiske udvikling er taget til, og efterspørgslen efter transportydelser er aftaget over de seneste måneder. Samtidig er store dele af de globale forsyningskæder påvirket af forsinkelser og flaskehalse, og vores fokus er fortsat på at hjælpe og finde de bedste løsninger for vores kunder.

  Aktietilbagekøb

  En separat selskabsmeddelelse om iværksættelse af et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 7 mia. kroner vil blive offentliggjort den 26. juli 2022. Programmet vil løbe til 24. oktober 2022.

  Selskabsmeddelelse

  Læs kvartalsmeddelelsen (på engelsk) her.

   

  Kontakt

  Investor Relations:

  Flemming Ole Nielsen, tlf. 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com

  Presse:

  Maiken Riise Andersen, tlf. 43 20 30 74, maiken.r.andersen@dsv.com 

   

 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os