Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Oprindelsesland – hvorfor er det vigtigt, at det er angivet på fakturaen?

Der kan være god økonomi, i at have styr på varernes oprindelse.

harbour
Når varer transporteres ind og ud af EU skal de toldbehandles. Uanset om det er import eller eksport har oprindelseslandet stor betydning – ikke mindst for økonomien. Men hvad er oprindelse?  


OPRINDELSE 

En vares oprindelse er ikke det samme, som det land varen afsendes fra. En vare der for eksempel er produceret i Kina og indfortoldes i Danmark, beholder sin Kina-oprindelse – selvom der er betalt told af varen. 

En vare kan have oprindelse i et land på 2 måder: 

  • Alle materialer og alle dele i en given vare har oprindelse i ét land. Varen stammer altså ”fuldt ud” fra dette land.
  • Varen er ”tilstrækkeligt forarbejdet” i et land og får dermed oprindelse der. Hvor meget forarbejdning, der konkret kræves, afhænger af varetypen, og hvilket land varen sendes fra/til. 

 
Læs mere om oprindelse på Toldstyrelsens hjemmeside

IMPORT 

Afhængigt af oprindelsesland kan der være tilknyttet særlige restriktioner eller krav til en importeret vare. Der kan eksempelvis være antidumpingtold på visse varer med oprindelse i Kina, og der kan være importforbud for varer med oprindelse i Rusland.  

Omvendt kan det også være muligt at importere en vare til en nedsat told, hvis varen har oprindelse i et land som EU har indgået en handelsaftale med – f.eks. Storbritannien. Husk i så fald blot, at tjekke op på, hvordan oprindelsen skal dokumenteres, da der er forskellige krav til dokumentation, alt efter hvilket land der importeres fra.  

Det kan altså have stor økonomisk og praktisk betydning, hvilken oprindelse dit selskabs importerede varer har, og derfor skal varens oprindelse fremgå af din leverandørs salgsfaktura eller af et oprindelsescertifikat.  

EKSPORT 

Når dit selskab skal eksportere en vare ud af EU, er det lige så vigtigt at oprindelseslandet er noteret på fakturaen. Hvis oprindelsen er dokumenteret korrekt på fakturaen, kan det betyde ,at din varemodtager kan indføre varen til en fordelagtig toldsats. 

Særligt vedrørende eksport til UK 

Ved eksport til UK er det vigtigt at vide, at toldsystemerne i UK ikke anerkender ”EU” som et oprindelsesland. Du skal derfor sikre dig, at oprindelseslandet – for eksempel ”Danmark” - fremgår på fakturarens varelinjer.  

Har du flere varer med forskellige EU-oprindelser, skal hvert enkelt oprindelsesland angives ud for hvert produkt. 

I oprindelsesdokumentationen, som i Storbritannien er en eksportørerklæring, kan der fortsat angives ”EU” som oprindelse. Du skal dog stadig huske at angive hvert enkelt oprindelsesland for hvert enkelt produkt på fakturaens varelinjer. 

Læs mere om eksportørerklæring i handelsaftalen mellem EU og Storbritannien (Side 516)

OPSUMMERING 

Sørg for at hvert enkelt oprindelsesland er noteret på fakturaens varelinjer – uanset om det vedrører eksport fra dit eget selskab eller import af varer købt udenfor EU. 

På denne måde sikrer du, at oprindelseslandet angives korrekt i tolddokumenterne, og at du ikke betaler for meget i told. 

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL? 

Vores toldeksperter sidder klar til at besvare dine spørgsmål på customs.support@dk.dsv.com eller tlf. +45 7929 1230

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os