Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV deltager i forskningsprojekt om fremtidens elektriske vejtransport

I fremtiden kan elektriske lastbiler muligvis lade batteriet op under kørsel ved at koble sig på en køreledning over vejbanen. DSV deltager i et forskningsprojekt i Frankfurt om testning og etablering af en elektrisk motorvej - en eHighway - der kan bane vejen for godstransport med elektriske lastbiler over længere afstande.

Forestil dig en elektrisk motorvej hele vejen gennem Europa, hvor elektriske lastbiler kan lade op, imens de kører længere afstande. Som en del af DSV's langsigtede klimamålsætninger deltager den globale transport- og logistikvirksomhed i ELISA eHighway-projektet, der har potentiale til en dag at kunne gøre dette scenarie til virkelighed.
 
Dette initiativ er et af mange innovationsprojekter, som DSV aktivt er involveret i for at fremme den grønne omstilling. Nye teknologier, som f.eks. elektrificeret lastbiltransport over længere afstande, spiller en vigtig rolle for DSV i realiseringen af koncernens 2030-ambitioner om at nedbringe sine indirekte udledninger med 30 % og i sidste ende blive net-zero inden 2050.
 

Vil forhindre flaskehalse

Elektriske lastbiler vil være et centralt element i den grønne omstilling af branchen. Men der er væsentlige begrænsninger, der gør det problematisk at anvende elektriske lastbiler på især de lange ruter i dag:
 
"Uden den rette infrastruktur er der risiko for, at ladestationer vil skabe betydelige flaskehalse med lange stop og store forsinkelser for elektriske køretøjer. Hvis eHighway bliver en realitet og bliver udbredt til hele Europa, vil det skabe nye muligheder for at elektrificere vejgodstrafikken og tilbyde kunderne mere bæredygtig vejtransport uden forsinkelser. Som en af de førende virksomheder i branchen ser vi det som vores ansvar at bidrage til udviklingen af nye teknologier såsom eHighway," siger Søren Schmidt, CEO, DSV Road.  

En række forskellige samarbejdspartnere deltager i ELISA eHighway-projektet, der har til formål at etablere en elektrisk motorvej, der vil gøre det nemt for lastbiler at lade op under kørsel. Derved undgås lange opladningsstop, og teknologien kan dermed gøre det muligt at anvende elektriske lastbiler på længere fragtruter. Lastbilerne, der kører på eHighway-teststrækningerne, er udstyret med tagsensorer, der registrerer, når lastbilen kører under køreledningerne, og sørger for, at lastbilen automatisk kobles på køreledningerne ved hjælp af en såkaldt pantograf og lader op under kørsel.
 

Løsningerne skal findes gennem samarbejde

I ELISA-projektet samarbejder DSV med forskere fra Darmstadt Tekniske Universitet, der indsamler data til videnskabelige målinger i forbindelse med udviklingen af eHighway.
 
Siden begyndelsen af februar har en af DSV's underleverandørers chauffører kørt på de 10 kilometer eHighway-teststrækning i Frankfurt med gods til og fra Frankfurt Lufthavn. Denne teststrækning udvides snart til 17 kilometer. Via en databoks i lastbilen kan forskere fra Institut for Transport- og Trafikvidenskab under Darmstadt Tekniske Universitet se data på over 150 forskellige målepunkter, herunder batteriopladningsstatus og brændstofforbrug. Denne viden suppleres med ugentlige interviews med chaufføren.
 
Ved at bidrage med data til brug for forskningen kan DSV hjælpe med at bygge bro mellem branchen og videnskaben:
 
"Vi er glade for dagligt at kunne levere data fra faktiske kørsler og dermed hjælpe med at udvikle eHighway. ELISA eHighway-projektet er et godt eksempel på samarbejde både internt i transportbranchen og mellem branchen og den videnskabelige verden, som er absolut nødvendigt, hvis vi skal finde bæredygtige løsninger på vor tids største udfordring," siger Søren Schmidt.  

Eva Kaßens-Noor, professor ved Darmstadt Tekniske Universitet, er enig i, at samarbejde mellem videnskaben og industrien er vigtigt:
 
"Fordelene ved et tæt samarbejde mellem industri og videnskab ligger i de synergier, det skaber for begge parter: nye forskningsbaserede opfindelser kan sætte skub i udviklingen af nye teknologier. Vi vil derfor i fællesskab opfordre politikerne til gennem nyskabende samarbejder på tværs af faggrupper at transformere vores trafiksystem ved hjælp af mere bæredygtige og klimavenlige løsninger," siger hun.  

Udover teststrækningen i Frankfurt, som DSV er i gang med at prøvekøre, omfatter projektet desuden teststrækninger i Stuttgart og Lübeck. Den igangværende fase af projektet løber indtil udgangen af 2024. Projektets samarbejdspartnere har ansøgt om finansiering af en mulig næste fase, der vil fokusere på yderligere udvikling af eHighway.
 
Læs mere om ELISA eHighway-projektet, eller besøg dsv.com for at læse mere om DSV's forskningsbaserede klimamål.
 
truck on a highway Copyright © Hessen Mobil 2019

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os