Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV præsenterer solidt resultat for 2022

DSV leverede et solidt resultat i 2022, drevet af god fremgang i alle forretningsområder. Bruttofortjenesten er steget med 33 %, mens EBIT før særlige poster er vokset med 48 % og de frie pengestrømme er mere end fordoblet i forhold til 2021.

aarsrapport 2022

Hovedbudskaber 

  • DSV leverede et solidt resultat i 2022, drevet af god fremgang i alle forretningsområder. Bruttofortjenesten er steget med 33 %, mens EBIT før særlige poster er vokset med 48 % og de frie pengestrømme er mere end fordoblet i forhold til 2021.  
  • Air & Sea-divisionen rapporterede en stigning i EBIT før særlige poster på 53 %, Solutions-divisionen en stigning i EBIT på 47 % og Road-divisionen en EBIT-stigning på 9 % i 2022. Resultaterne i de tre divisioner var påvirket af den generelle makroøkonomiske afmatning og en gradvis normalisering af fragtmarkederne hen mod slutningen af året. 
  • DSV afsluttede integrationen af Agility GIL mindre end et år efter opkøbet og er nu blandt verdens tre største transport- og logistikudbydere. M&A er stadig en vigtig del af DSV’s strategi, og selskabet holder løbende øje med potentielle værdiskabende muligheder i markedet. 
  • DSV er bevidst om sit ansvar som en af verdens førende transport- og logistikvirksomheder, og selskabet hæver derfor sine ambitioner og forpligter sig til et net-zero-mål for koncernens udledning af drivhusgasser inden 2050. 
  • I en tid med geopolitisk og makroøkonomisk usikkerhed vil DSV fortsat fokusere på at servicere kunderne og tilpasse sig de skiftende markedsvilkår.
nøgletal dsv aarsrapport 2022

”DSV leverede solide resultater i 2022. Vi realiserede en EBIT-vækst på 48 % og et solidt cash flow, drevet af god fremgang i alle divisioner. 2022 var et begivenhedsrigt år, og jeg ved, at alle vores medarbejdere har arbejdet hårdt for at hjælpe vores kunder med at navigere i et ekstremt volatilt marked. Vi har også øget vores klimamæssige ambitioner og forpligtet os til et 2050 net-zero-mål for vores udledning af drivhusgasser.

Resultaterne i de tre divisioner blev påvirket af den generelle makroøkonomiske afmatning og en gradvis normalisering af fragtmarkederne hen mod slutningen af året. Vi forventer, at denne tendens vil fortsætte i 2023, og dette afspejler sig i vores finansielle forventninger til året,” siger Group CEO Jens Bjørn Andersen. 


Forventninger til 2023

  • EBIT før særlige poster forventes at ligge i intervallet 16.000-18.000 mio. kroner.
  • Koncernens effektive skattesats forventes at blive ca. 24 %.

Forventningerne til 2023 er baseret på en forventning om en global økonomisk vækst på omkring 2-3% – men med lavere vækstrater i de mest udviklede lande. Det er normalt DSV’s forventning, at fragtmængderne vokser i takt med den globale økonomi, men i andet halvår af 2022 faldt fragtmængderne mere end det globale BNP, som følge af nedbringelse af lagerbeholdninger og en normalisering af forbrugeradfærden efter Covid-19. DSV forventer, at denne negative udvikling vil fortsætte i den første halvdel af 2023, men at der vil ske en gradvis forbedring i andet halvår.

Det er fortsat DSV’s mål at tage markedsandele i alle divisioner, og selskabet vil følge markedsudviklingen tæt på tværs af alle forretningsområder og foretage eventuelle nødvendige kapacitetsjusteringer. 

Investor-telekonference

Der afholdes investor-telekonference den 2. februar 2023 kl. 11:00. Der henvises til investor.dsv.com for yderligere oplysninger.

Læs årsrapporten her (på engelsk)

Læs den samlede årsrapport for 2022 her.

Læs bæredygtighedsrapporten her (på engelsk)

Læs den samlede bæredygtighedsrapport for 2022 her.

Kontaktoplysninger

Investor Relations: Flemming Ole Nielsen, tlf. 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com
Medier: Christian Krogslund, tlf. 43 20 41 28, christian.krogslund@dsv.com 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os