Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV vil flyve på biobrændstof for at nedbringe CO2-udledningerne fra koncernens flyrejser i 2023

For at nedbringe udledningen af drivhusgasser og hjælpe koncernen med at nå sine bæredygtighedsmål vil den globale transport- og logistikvirksomhed DSV erstatte fossilt flybrændstof med biobrændstof (SAF) på alle sine flyrejser i 2023.

Som et led i arbejdet med at nedbringe sin udledning af drivhusgasser vil DSV købe bio-flybrændstof (SAF) på alle koncernens flyrejser i 2023. SAF bliver i stigende grad brugt som alternativ til traditionelt fossilt flybrændstof. Idet SAF fremstilles af olie fra biomasse i stedet for råolie, opnås ca. 80 % lavere CO2-udledning sammenlignet med fossilt flybrændstof. Ved at bruge SAF på alle flyrejser i 2023 vil den globale transport- og logistikvirksomhed nedbringe sine indirekte udledninger (scope 3) og dermed bevæge sig et skridt nærmere en realisering af sine bæredygtighedsmål.

I DSV er vi stolte af at udskifte fossilt flybrændstof med SAF på alle vores flyrejser i 2023. Som en af verdens største speditionsvirksomheder er vi bevidste om, at vi har et ansvar for at nedbringe vores indirekte udledninger af drivhusgasser. Efter coronapandemien har vi reduceret antallet af flyrejser i vores organisation, men da vi er en global virksomhed med kunder og forretningspartnere over hele verden, er det ikke muligt helt at undgå dem. Med dette initiativ ønsker vi at reducere miljøpåvirkningen fra vores flyrejser,” siger Jens Bjørn Andersen, Group CEO i DSV. 

Mindre udledninger gennem samarbejde

Samarbejde er et vigtigt element i enhver form for udvikling og innovation – ikke mindst når det gælder bæredygtighed. Derfor har DSV indgået et samarbejde med SAS gennem dennes Corporate Sustainability Program om køb af SAF på alle DSV’s flyrejser med SAS i 2023.

Ifølge koncernchef for SAS, Anko van der Werff, er samarbejde afgørende for den videre udvikling af biobrændsler som SAF: 

SAS har en ambition om, at luftfartsbranchen skal være fossilfri. Det er en ambitiøs plan, som vi kun kan realisere gennem samarbejde. Ved at involvere og samarbejde med vores kunder kan vi nedbringe CO2-udledningerne og stimulere markedet og derigennem bane vejen for produktion af bæredygtige flybrændsler i en større skala. Vi håber, at samarbejdet mellem DSV og SAS kan inspirere andre virksomheder til at tilslutte sig vores Corporate Sustainability Program og være med til at transformere luftfartsbranchen for fremtidige generationer,” siger han.

Et skridt i den rigtige retning

Som en af verdens førende transport- og logistikvirksomheder er DSV bevidst om sit ansvar for at reducere sit klimaaftryk og samtidig holde sine kunders forsyningskæder kørende.

DSV er en del af den kritiske infrastruktur, der er afgørende for den globale handel. Vi er bevidste om vores rolle og om vigtigheden af, at vi reducerer vores klimaaftryk. At købe SAF til alle vores flyrejser i koncernen gør det ikke alene, men det er et skridt i den rigtige retning på vejen mod at realisere vores bæredygtighedsmål,” siger Jens Bjørn Andersen.

Ved at erstatte fossilt flybrændstof med SAF på alle koncernens flyrejser i 2023 vil DSV gøre en aktiv indsats for at nedbringe sine indirekte udledninger af drivhusgasser. Den forventede CO2-reduktion ved at flyve på SAF er baseret på et estimat af koncernens køb af flybilletter i 2023. DSV vil hvert kvartal analysere data over koncernens flyrejser og vil på den baggrund justere sit indkøb af SAF for at sikre, at det så præcist som muligt afspejler koncernens faktiske forbrug af flyrejser. DSV vil købe yderligere mængder SAF og dermed gennem CO2-kreditter kompensere for de resterende ca. 20 % CO2, der stadig udledes ved brug af SAF. Den samlede CO2-reduktion og kompensation for de resterende udledninger, der opnås ved køb af SAF, vil tilsammen svare til DSV’s forventede drivhusgasudledninger fra flyrejser i 2023. 

Samarbejdet omfatter i første omgang kun 2023, men kan bane vejen for en mere permanent løsning:

Vi er glade for at få mulighed for at kunne opnå store CO2-besparelser gennem dette initiativ. 2023 er en testperiode, og baseret på vores erfaringer herfra er vi meget interesserede i at undersøge mulighederne for at bygge videre på initiativet i fremtiden,” siger Jens Bjørn Andersen.

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os