Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV gør det muligt for kunder at nedbringe CO2-udledningen på alle transporttyper

DSV har investeret i store mængder bæredygtige brændstoffer for at kunne tilbyde kunderne CO2-reducerede logistikløsninger gennem virksomhedens nye book & claim-løsning. Med denne løsning giver DSV sine kunder nem adgang til certificerede bæredygtige brændstoffer og gør det dermed muligt for kunderne at reducere klimaaftrykket fra deres forsyningskæder, uanset transporttype.

Transportsektoren er stadig meget afhængig af fossile brændstoffer og tegner sig for en væsentlig og stigende del af verdens samlede CO2-udledninger. Et skift fra fossile drivmidler til el og andre bæredygtige brændstoffer er afgørende for, at branchen kan opnå en væsentlig reduktion af sit klimaaftryk. Ved at investere i bæredygtige brændstoffer for alle transporttyper bliver DSV en af de første transport- og logistikselskaber, der kan tilbyde en book & claim-løsning, der omfatter bæredygtige brændstoffer for luft- og søfragt på globalt plan og lastbiltransport inden for Europa. 

DSV er forpligtet til at tilbyde vores kunder løsninger, der kan hjælpe dem med at reducere klimaaftrykket fra deres forsyningskæder, og jeg er meget stolt over, at vi nu kan føje vores nye book & claim-løsning til denne liste. Bæredygtige brændstoffer er en central del af DSV’s strategi om at nedbringe CO2-udledningerne og den negative klimapåvirkning fra transport- og logistikbranchen,” siger Jens Bjørn Andersen, Group CEO i DSV.

Et udfordrende marked at navigere i

Ved at erstatte konventionelle fossile brændstoffer med bæredygtige alternativer kan CO2-udledningen reduceres med ca. 80-90 %. Men markedet for bæredygtige brændstoffer er stadig i sin spæde begyndelse og kan være svært at navigere i. 

DSV’s book & claim-løsning giver virksomhedens kunder mulighed for at undgå de typiske udfordringer forbundet med at købe bæredygtige brændstoffer og gøre deres forsyningskæder mere bæredygtige. DSV sørger for at finde de rigtige producenter og sikre, at brændstoffet opfylder gældende krav og standarder. 

I samarbejde med kunden udregner DSV CO2-udledningen for de enkelte forsendelser og transportformer og allokerer derefter den præcise mængde bæredygtigt brændstof, der er nødvendig for at reducere CO2-udledningen fra kundens forsendelser. Ved at overdrage ejerskabet af CO2-besparelserne til kunden, sikrer DSV, at den mængde CO2, der er sparet ved anvendelsen af bæredygtigt brændstof, indgår i kundens eget CO2-regnskab. 

DSV’s book & claim-løsning er udviklet i overensstemmelse med de nyeste branchestandarder og principper under Science Based Targets-initiativet. Processen bliver verificeret af en uvildig tredjepart og kan spores gennem hele værdikæden, og kunden vil modtage et certifikat som dokumentation for den opnåede CO2-besparelse.

Vil bidrage til udbredelsen af bæredygtige brændstoffer

Trods et udbredt ønske om at maksimere udnyttelsen af bæredygtige brændstoffer i transport- og logistikbranchen er et skift til bæredygtige alternativer forbundet med en række udfordringer. Bæredygtige brændstoffer er stadig væsentligt dyrere end fossile brændstoffer, tilgængeligheden er geografisk begrænset, og der er brug for yderligere investeringer for at øge udbuddet. Jens Bjørn Andersen mener, at yderligere investeringer kan være med til at udbrede anvendelsen af bæredygtige brændstoffer i branchen: 

I DSV er vi bevidste om vores rolle som en af verdens førende transport- og logistikvirksomheder, og at vi skal udnytte denne position til at bidrage til udbredelsen af bæredygtige brændstoffer og støtte udviklingen af nye løsninger, der kan hjælpe med at reducere udledningen af drivhusgasser i transportsektoren. Dette ligger os meget på sinde, og DSV vil fortsat arbejde for den grønne omstilling af vores branche,” siger Jens Bjørn Andersen og fortsætter:

Vores kunder har stadig større fokus på deres klimaaftryk. At blive ved med at udvikle nye løsninger, der opfylder kundernes behov, går hånd i hånd med vores egne bæredygtighedsambitioner.” 

For at læse mere om, hvordan DSV kan hjælpe med at optimere jeres forsyningskæde og nedbringe jeres CO2-udledninger, klik her

 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os