Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Nye regler for import af træemballage fra Belarus, Kina og Indien

Hvis I importerer træemballage fra Belarus, Kina eller Indien, skal der muligvis oprettes et sundhedsimportdokument (CHED-PP) forud for importen. Det skyldes øget fokus på og kontrol med den risiko, der er for indførsel af skadedyr med træemballage fra tredjelande.

man drives trucks
Hidtil har man som vareimportør skullet forhåndsanmelde træemballage, der følger visse varetyper fra Belarus, Kina og Indien i TRACES-systemet. 

Fra 1. maj er der kommet nye regler, som betyder, at træemballage nu også skal følges af et sundhedsimportdokument (CHED-PP), og at dette skal angives i toldangivelsen. 

Træemballagen skal fortsat forhåndsanmeldes i TRACES. 

HVORNÅR SKAL DER OPRETTES ET SUNDHEDSIMPORTDOKUMENT?

Hvis følgende punkter er opfyldt, skal der oprettes et sundhedsimportdokument (CHED-PP) og udarbejdes en forhåndsanmeldelse i TRACES:

  1. Varen er afsendt fra Belarus, Kina eller Indien
  2. Der er træemballage i forsendelsen. Det vil sige:
    - Varen består i sig selv af træemballage (varekode 4415) eller
    - Varen tariferes i varekodekapitel 2514-2515-2516-4401-4415-6801-6802-6803-6907-7606 og transporteres på/i træemballage.

HVAD SKAL DU GØRE SOM IMPORTØR?

På grund af de nye regler er det vigtigt, at virksomheder, der importerer varer fra Belarus, Kina eller Indien, er opmærksomme på varekoderne på de varer, der importeres, for at kunne afgøre, om træemballagen skal håndteres efter de nye regler. 

Når I har fundet ud af, at jeres træemballage er omfattet af de nye regler, skal der oprettes et sundhedsimportdokument (CHED-PP: Common Health Entry Document – Plant and Plant Products) og udarbejdes en forhåndsanmeldelse. Det gøres i TRACES af den, der er varemodtager.

Det er vigtigt, at I husker at informere jeres toldklarerer om, hvorvidt der er træemballage i sendingen, og orienterer om et eventuelt CHED-PP-nummer, som skal angives i toldangivelsen.

HVOR KAN DU FINDE HJÆLP?

Landbrugsstyrelsen har lavet en guide til CHED-PP og forhåndsanmeldelse af varer i TRACES:

Find guiden her

Hvis I har behov for hjælp til at tarifere jeres varer og dermed finde ud af, om jeres varer er omfattet af de nye regler, kan I finde hjælp her:
Find regler for tarifering her

Alternativt kan I ringe til Toldstyrelsens vejledning på +45 7222 1202.

I er også velkomne til at kontakte DSV’s toldafdeling på customs.support@dk.dsv.com, som kan give tilbud på tariferingsopgaver.

 

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os