Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV indfører intern CO2-afgift til finansiering af bæredygtighedsinitiativer

Den globale transport- og logistikvirksomhed DSV har indført et globalt finansieringsprogram, der skal generere midler til investering i nye bæredygtighedsinitiativer i hele organisationen. Den interne CO2-afgift vil blive opkrævet i alle DSV’s datterselskaber baseret på mængden af CO2, der udledes fra deres aktiviteter. Pengene skal anvendes til investeringer i innovationsprojekter og dermed bidrage til at sætte skub i DSV’s bæredygtighedsinitiativer.

Carbon funding programme

Ny teknologi og innovative projekter 

Som en af verdens største transport- og logistikudbydere har DSV forpligtet sig til at hjælpe med at gøre branchen mere bæredygtig. Virksomheden har sat ambitiøse klimamål og har blandt andet forpligtet sig til et net-zero-mål for udledning af drivhusgasser inden 2050. Investering i testning og implementering af ny teknologi og mere effektive transportløsninger er afgørende for, at DSV kan nå disse klimamål.

”For at kunne gøre en forskel og være med til drive den grønne omstilling af transport- og logistikbranchen er vi nødt til at hæve vores ambitioner og sætte yderligere skub i vores bæredygtighedsinitiativer. DSV’s nye CO2-afgiftsprogram vil gøre det muligt for os at investere i forskellige initiativer, der ikke nødvendigvis har en stærk business case. I stedet kan vi fokusere på projekter, der skaber værdi i form af reducerede CO2-udledninger,” forklarer Jens Bjørn Andersen og fortsætter:

”Dette program afspejler en nødvendig ændring i DSV’s tilgang, der er afgørende for vores fortsatte arbejde med at udvikle nye og mere bæredygtige processer. Jeg er meget spændt på at se resultatet af disse investeringer og initiativer i løbet af de kommende måneder og år.

DSV forventer, at det nye interne CO2-afgiftsprogram i løbet af de første fem år vil generere omkring 1 mia. kroner til bæredygtighedsinitiativer og innovationsprojekter.

De første investeringer

Finansieringsprogrammet har nu været i gang i seks måneder, og de første projekter er blevet godkendt til investering. DSV har siden programmets start modtaget 15 projektansøgninger fra flere af koncernens divisioner i forskellige lande og behandler løbende de indkomne forslag.

”Det er meget positivt at se, hvor stor en interesse dette initiativ har genereret fra hele organisationen på så kort tid. Ud over at finansiere initiativer, der kan hjælpe med at nedbringe vores CO2-udledninger, har programmet også til formål at skabe opmærksomhed om, hvordan vi kan gøre en forskel gennem vores arbejdsprocesser og aktiviteter, samt at skabe et fælles engagement i hele virksomheden til at bidrage til den grønne omstilling,” siger Jens Bjørn Andersen.

Det første projekt, der bliver finansieret gennem programmet, omhandler indkøb af et mindre antal elektriske lastbiler, der vil blive leveret i starten af 2024, og som skal anvendes til lokal distribution af varer fra virksomhedens lagerfaciliteter i Horsens.

DSV har implementeret en proces, således at alle ansøgninger om finansiering vurderes grundigt. Formålet med denne proces er at sikre, at projektsansøgningerne opfylder DSV’s investeringskriterier, herunder at projekterne skal have en dokumenteret klimaeffekt i form af reducerede CO2-udledninger.

Jens Bjørn Andersen forklarer, hvorfor yderligere investeringer i grønne initiativer er så vigtige for branchen:

”Der er en lang række udfordringer, der skal løses, før transport- og logistiksektoren kan opnå CO2-besparelser af betydning. Meget af den nye teknologi er stadig i sin spæde begyndelse, og adgangen til klimavenlige løsninger er begrænset. Innovation spiller derfor en afgørende rolle i realiseringen af branchens langsigtede klimamål. Jeg håber, at DSV’s CO2-afgiftsprogram kan bidrage til at undersøge og udvikle mulige nye løsninger på disse udfordringer,” siger han. 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os