Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

DSV leverer godt halvårsresultat i et svagt marked

DSV offentliggør tilfredsstillende resultater og solide pengestrømme i første halvår af 2023. Koncernen har takket være sin asset-light forretningsmodel været i stand til at tilpasse sig et marked med faldende aktivitet. Bruttofortjenesten faldt med 14,2 % og EBIT før særlige poster med 31,6 % i forhold til de ekstraordinære resultater i samme periode sidste år, men resultaterne viser en positiv tendens sammenlignet med før pandemien. 

  • Air & Sea-divisionen rapporterede et fald i EBIT før særlige poster på 35,7 % i første halvår af 2023. Resultatet var påvirket af lavere fragtmængder og -rater i forhold til samme periode sidste år.
  • Air & Sea-divisionen rapporterede et fald i EBIT før særlige poster på 35,7 % i første halvår af 2023. Resultatet var påvirket af lavere fragtmængder og -rater i forhold til samme periode sidste år.
  • Solutions-divisionen registrerede lavere aktivitet i første halvår og rapporterede et fald i EBIT før særlige poster på 23,4 % i forhold til et exceptionelt stærkt resultat i H1 2022. Det lavere resultat skyldtes primært et mindre fald i aktivitetsniveauet og en udvidelse af lagerkapaciteten.
  • Road-divisionen rapporterede et fald i EBIT før særlige poster på 2,8 %. Divisionen leverede tilfredsstillende resultater og har vundet markedsandele i et marked med reduceret aktivitet i de fleste brancher.

  • Efterspørgslen efter transport- og logistikydelser har i første halvår af 2023 været præget af den makroøkonomiske situation. Samtidig har logistikmarkederne hurtigt normaliseret sig efter de senere års udfordringer. I et stærkt konkurrencepræget marked har DSV styrket sit kommercielle fokus og fastholder sin ambition om at vokse hurtigere end markedet og samtidig skabe værdi for kunderne.

  • På baggrund af de tilfredsstillende resultater for første halvår af 2023 samt en forventning om en gradvis forbedring af fragtmængderne i andet halvår opjusteres forventningerne for hele 2023 som følger:

o EBIT før særlige poster forventes at ligge i intervallet 17.000-18.500 mio. kroner (tidligere 16.000-18.000 mio. kroner).

Halvaarsrapport

Group CEO Jens Bjørn Andersen: 

Vi har i årets 2. kvartal leveret stærke resultater i alle tre divisioner og et solidt cash flow. Efterspørgslen efter transport- og logistikydelser er faldende, og vi har i første halvår af 2023 vist vores evne til at tilpasse os skiftende markedsforhold. Prognoserne er stadig usikre, men vi begynder at se tegn på en stabilisering af markedet, og vi forventer en gradvis stigning i de globale fragtmængder over de kommende kvartaler.

 

Forventninger til 2023

Som udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 1045 i dag opjusteres forventningerne til hele 2023 som følger:

  • EBIT før særlige poster forventes at ligge i intervallet 17.000-18.500 mio. kroner (tidligere 16.000-18.000 mio. kroner).

Opjusteringen sker på baggrund af DSV’s resultater for første halvår af 2023 samt en forventning om en gradvis stigning i fragtmængderne i andet halvår. Den svage markedsudvikling forventes at resultere i et yderligere fald i bruttofortjenesten inden for både sø- og luftfragt i forhold til første halvår.

Aktietilbagekøb

En separat selskabsmeddelelse om iværksættelse af nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 4,0 mia. kroner vil blive offentliggjort i dag. Programmet vil løbe til 23. oktober 2023.

Læs halvårsmeddelelsen (på engelsk) her

Kontaktoplysninger

Investor Relations: Flemming Ole Nielsen, tlf. 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com 
Presse: Christian Krogslund, tlf. 43 20 41 28, christian.krogslund@dsv.com   

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os