Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

Øget dokumentationskrav ved import af jern- og stålprodukter 

Med den 11. sanktionspakke mod Rusland, er der indført øgede krav for importører i forbindelse med import af jern- og stålprodukter til EU.

Fra 1. oktober 2023 skal importøren sikre sig, at der ikke indgår varer med russisk oprindelse i de jern- og stålprodukter, der er produceret og købt udenfor EU. Dette skal kunne dokumenteres overfor Toldstyrelsen, og speditøren skal angive i toldpapirerne om dokumentationen foreligger.

Omfattede varer af jern- og stål

De omfattede varer, er alle jern- og stålvarer tariferet i kapitel 72 (jern) og 73 (stål).

Dette indebærer, at de nye regler finder anvendelse på både råvarer af jern og stål samt færdige produkter, såsom rør, skruer, møtrikker, gryder, pander, stativer og riste. Mange importerede metalvarer er tariferet under de relevante kapitler, og de nye regler vil derfor påvirke mange importører fra og med den 1. oktober 2023.

Dokumentationskrav

Dokumentation kan, ifølge guidelines fra EU, foreligge i form af Mill Test Certificate (MTC’er) fra producenten. Myndighederne kan dog bede om yderligere dokumentation hvis de finder at det er nødvendigt.
Læs mere om krav til dokumentation her

Hvad er et Mill Test Certificate?

Et Mill Test Certificate er en materialerapport, der verificerer et materiales egenskaber. Det er vigtigt, at de indhentede Mill Test Certificates fra jeres producent, indeholder følgende informationer:

  • Navnet på producenten
  • Produktionslandet
  • Oprindelsen på de varer, der indgår i det færdige produkt
  • 6-cifret HS-kode (tarifkode) på det færdige produkt

Det er vigtigt at understrege, at det er ikke muligt at bruge den toldmæssige oprindelse af den færdige vare som dokumentation. Dette skyldes, at varernes toldmæssige oprindelse ofte ændres under produktionen i tredjelande.

For eksempel vil en skrue, der er produceret i Kina, typisk have kinesisk toldmæssig oprindelse, selvom den er lavet af stål med oprindelse i Rusland. Dette betyder, at sådanne skruer ikke kan importeres, selvom de dokumenterbart har en kinesisk toldmæssig oprindelse.
Det vigtigste punkt her er om de materialer, der er brugt til at producere den færdige vare, har russisk oprindelse.

Hvad skal DSV bruge?

For at sikre overholdelse af de nye regler og lette processen for både jer og DSV, beder vi jer om at underskrive en stående erklæring, hvori I bekræfter, at I har dokumentation i form af Mill Test Certificates (MTC’er) på de jern- og stålvarer, der anvendes i produktionen af jeres importvarer.

Denne erklæring gælder for alle forsendelser og import fra enhver leverandør, så det er vigtigt, at I løbende følger op for at sikre, at I altid har den nødvendige dokumentation fra jeres leverandører.

Konsekvenser ved manglende Mill Test Certificates eller erklæring

Hvis vi ikke modtager Mill Test Certificates (MTC’er) eller en underskrevet erklæring, kan det medføre forsinkelser og ekstra omkostninger. Det skyldes, at det desværre ikke er muligt for os at lave en fortoldning på vegne af jer uden den nødvendige dokumentation.

Med den stående erklæring, kan I sikre jer mod forsinkelser og ekstra omkostninger på grund af afventende toldbehandling.

Vi sætter stor pris på jeres samarbejde.

Hvis I har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte jeres DSV-kontaktperson, som står klar til at hjælpe jer.

Har du spørgsmål?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe!

Kontakt os