Global Transport and Logistics
Vælg land

Vælg land

MyDSV

NEOM og DSV opretter logistik-joint venture til en værdi af 10 mia. dollars

NEOM og DSV annoncerer et eksklusivt logistikfællesskab til en værdi af 10 milliarder dollars for at støtte udviklingen af de ambitiøse projekter, der tager form i NEOM, Saudi-Arabien. Samarbejdet vil fokusere på at levere logistikydelser til NEOM i de kommende år.

NEOM i Saudi Arabien
  • Logistik-joint venture til en værdi af flere milliarder dollars skal levere alle typer logistikydelser, herunder landtransport, søfragt og luftfragt.
  • Partnerskabet vil fokusere på at dække det fulde logistikbehov til udviklingen af NEOM.Projektet vil skabe historisk stor efterspørgsel og dermed være vækstgenerator for det oprettede joint venture samt bidrage til den lokale økonomi gennem serviceydelser og nye jobs. 
  • Ved at bygge videre på eksisterende R&D-indsatser vil det nye joint venture fremme udviklingen af nye løsninger og teknologier til kommerciel brug.

NEOM og DSV offentliggør i dag et eksklusivt logistik-joint venture til en værdi af 10 mia. dollars, der skal bidrage til udviklingen af det ambitiøse NEOM-projekt i Saudi-Arabien. Formålet med partnerskabet er at levere logistikservices til NEOM over de kommende år.  

I henhold til aftalen skal det nye joint venture stå for forsyningskædestyring, udvikling af og investering i transport- og logistikaktiver og infrastruktur samt transport og distribution af varer og materialer i NEOM. 

NEOM vil eje 51 % og DSV 49 % af det nye joint venture.  

NEOM forudser historisk stor efterspørgsel efter bygge- og anlægslogistik frem til 31. december 2031 og derefter konstant vækst i efterspørgslen efter andre logistikydelser. Udover at skabe et betydeligt logistikbehov forventes det, at projektet vil bidrage væsentligt til den Saudi-Arabiske økonomi gennem udvikling af ny infrastruktur og skabelse af over 20.000 nye jobs. 

Nadhmi Al-Nasr, administrerende direktør i NEOM, udtaler:

”Det forventede logistikbehov til anlægsindustrien og andre aktiviteter vil gøre NEOM til den en af verdens største kunder, og dette partnerskab gør NEOM i stand til at bruge denne efterspørgsel til at skabe værdi. I samarbejde med et af verdens førende logistikselskaber vil det nye joint venture bygge videre på DSV’s ekspertise og viden til at fremme innovation og bæredygtighed i hele logistikkæden. Dette partnerskab vil ikke kun generere økonomisk værdi i form af tusindvis af nye jobs men vil også skabe vækst og gøre det muligt at vinde markedsandele både lokalt og i hele regionen. Dette projekt er en levendegørelse af Saudi Vision 2030, der vil skabe nye jobs og en fremtidsorienteret økonomi.”

Jens Bjørn Andersen, koncerndirektør i DSV, udtaler:

”NEOM er et af de største og mest komplekse projekter i verden. Det giver DSV en unik mulighed for at medvirke til at fremme den nyeste udvikling inden for innovation, teknologi og digital omstilling. DSV har allerede en stærk tilstedeværelse i Saudi-Arabien, og dette partnerskab udgør en betydelig vækstmulighed for os i regionen. Vi ser frem til at arbejde sammen med NEOM Company og bringe vores logistikviden i spil.”

NEOM og DSV forpligter sig til at fremme innovation og vil allokere en del af indtægterne i det nye joint venture til udvikling af nye, banebrydende teknologier og udbredelse af næste generations bæredygtige logistikløsninger til kommerciel brug. Det er desuden visionen at etablere et dedikeret innovationscenter på NEOMs avancerede fremstillingscenter, Oxagon.

Det nye joint venture er en vigtig milepæl, der illustrerer NEOMs forpligtelse til at revolutionere Saudi-Arabiens logistiksektor. Partnerskabet vil bane vejen for nye bæredygtige logistikløsninger og udgør dermed et nyt kapitel på rejsen mod realiseringen af Saudi-Arabiens Vision 2030. 

Partnerskabet er betinget af de sædvanlige myndighedsgodkendelser, der forventes modtaget i løbet af andet kvartal i 2024. 

Økonomisk betydning for DSV

Forretningsplanen for det nye joint venture forventes at kræve en bruttoinvestering på 10 mia. dollars. I henhold til forretningsplanen vil aktionærernes samlede forpligtelse frem til 31. december 2031 udgøre 5 mia. dollars. NEOM og DSV forpligter sig til at realisere forretningsplanen på en pro rata basis efter deres respektive ejerandele.

Afkastet af den investerede kapital forventes at være på niveau med DSV’s eksisterende målsætninger. 

Det forventes ikke, at det oprettede joint venture vil få væsentlig regnskabsmæssig betydning for DSV i 2023. 


Kontaktoplysninger:

Christian Krogslund, Senior Director, Marketing & Communication
christian.krogslund@dsv.com
+45 28 44 22 35

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os