Global Transport and Logistics
Valitse maa

Valitse maa

myDSV

Pyydä tarjous

Rautatiekuljetukset Kiinan ja Euroopan välillä: nopea ja kustannustehokas vaihtoehto

Lento- ja merirahdin rinnalla rautatiekuljetus on nyt yhä houkuttelevampi tapa lähettää tavaroita Kiinan ja Euroopan välillä. Tärkeimmät edut ovat nopeus ja kustannukset.

Kiinan hallituksen investointien tukemana rautatiekuljetukset mahdollistavat tavaroiden kuljettamisen Pohjois- ja Keski-Kiinasta suoraan moniin Euroopan maihin, vaikka joissakin tapauksissa viimeinen osuus kuljetetaan rekassa tai merirahtina. Tarkastelemme rautatiekuljetusten etuja Kiinan ja Euroopan välillä, pääreittejä ja joitain käytännön näkökohtia tavaroiden rautatiekuljetuksissa.
 

Rautatiekuljetusten edut

Junarahti on nopeampaa kuin merirahti ja kustannustehokkaampaa kuin lentorahti.

Nopeus: Nopeampi kuin laiva

Junamatka Kiinasta Eurooppaan terminaalista terminaaliin riippuen reitistä kestää 15-18 päivää. Se on suunnilleen puolet ajasta, joka kuluu konttien kuljettamiseen laivalla.
 
Näiden lyhyempien kuljetusaikojen ansiosta yritykset voivat reagoida nopeammin muuttuvien markkinoiden vaatimuksiin. Lisäksi lyhyemmät kuljetusajat johtavat nopeampaan kiertoon ja siten vähentävät varastointia toimitusketjussa. Toisin sanoen yritykset voivat vapauttaa käyttöpääomaa ja alentaa pääomakustannuksia.
 
Varaston korkomaksujen kustannussäästöt ovat toinen etu. Rautatie on siis houkutteleva vaihtoehto merikuljetuksille esimerkiksi arvokkaiden elektronisten tuotteiden kohdalla.
 

Kustannus: Halvempaa kuin lentorahti

Merirahti tarjoaa alhaisimmat kustannukset, ja se on tällä hetkellä ensisijainen kuljetusmenetelmä Kiinaan ja Kiinasta. Kuljetusajat ovat kuitenkin pitkiä. Kun nopeus on tärkeää, lentorahti on luonteva vaihtoehto, vaikka kustannukset ovatkin paljon korkeammat.
 
Lähtöpisteestä, määränpäästä ja määrästä riippuen kontin kuljettamisen kustannukset ovelta ovelle rautateitä pitkin ovat suunnilleen kaksinkertaiset merikuljetusten kustannuksiin nähden ja neljänneksen lentorahdin kustannuksista.
 
Esimerkiksi: 40-jalkaiseen konttiin mahtuu 22 000 kg tavaraa. Junalla hinta olisi noin 8 000 USD. Meritse sama kuorma maksaisi noin 4 000 USD ja lentäen 32 000 USD. 
Viime vuosina rautatie on sijoittunut suoraan meren ja lennon väliin ollessaan halvempaa kuin lentorahti ja nopeampaa kuin merirahti."

Kestävä kehitys: Ympäristöystävällisempää kuin lentorahti

Merirahti on edelleen ympäristöystävällisin kuljetusmuoto. Rautatiekuljetusten hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin huomattavasti pienempiä kuin lentorahdin, mikä on yhä tärkeämpi argumentti.
rautatiekuljetukset Kiinan ja Euroopan välillä

Rautatiekuljetusten reitit Kiinan ja Euroopan välillä

Tavarajunille on kaksi pääreittiä, joilla on useita sivureittejä:
  • Eteläinen reitti Kazakstanin ja eteläisen Venäjän kautta soveltuu parhaiten tavaraliikenteeseen Keski-Kiinaan ja sieltä pois, esimerkiksi Chengdun, Chongqingin ja Zhengzhoun ympäröiville alueille.
  • Pohjoinen reitti Siperian kautta on ihanteellinen konttikuljetuksiin Pekingin, Dalianin, Suzhoun ja Shenyangin alueille tai alueilta. Euroopassa tärkeimmät terminaalit ovat Duisburg ja Hampuri Saksassa ja Varsova Puolassa. 
Rautatie on ihanteellinen vaihtoehto yrityksille, joiden tuotteiden elinikä on liian lyhyt merikuljetusten sallimiseksi. Se on kiinnostava myös matalan marginaalin tuotteille, joille lentorahti on liian kallista."
Suurin osa rautatiekuljetuksista Aasiasta Eurooppaan toteutetaan esimerkiksi autoteollisuudelle, kuluttaja-, vähittäiskauppa- ja muotiteollisuudelle, teolliselle valmistamiselle ja teknologialle. Suurin osa tuotteista on tarkoitettu suurimmille markkinoille Saksaan, mutta toimituksia menee myös ympäröiviin maihin: Belgiaan, Alankomaihin, Ranskaan, Tanskaan, Sveitsiin ja ulottuu joskus myös mm. Isoon-Britanniaan, Espanjaan ja Norjaan. 
 

Eri lähetyserien yhdistäminen täysiksi kuormiksi

Täyskonttikuormien (FCL) lisäksi viime aikoina kappaletavarakuormat (LCL) ovat tulleet saataville, kun logistiikkatoimittajat yhdistävät useiden asiakkaiden eri lähetyksiä täysiksi konttikuormiksi. Tämä tekee rautateistä houkuttelevan ratkaisun pienempiinkin kuljetuksiin.
 
Esimerkiksi DSV tarjoaa suoraa LCL-rautatieliikennettä säännöllisesti:
  • Shanghaista Düsseldorfiin: viikoittain kaksi 40 jalan konttia
  • Shanghaista Varsovaan: kuudesta seitsemään 40 jalan konttia viikossa
  • Shenzhenistä Varsovaan: yksi tai kaksi 40 jalan konttia viikossa
Viime vuosina Kiina on tehnyt merkittäviä investointeja Aasian ja Euroopan väliseen rautatieyhteyteen rakentamalla omat terminaalinsa ja rautatieverkostonsa. Nämä investoinnit tähtäävät entistä lyhyempiin kuljetusaikoihin ja alhaisempiin kustannuksiin pitkällä aikavälillä.
 
Lisää parannuksia on tulossa. Kylmäkontteja (reefer) käytetään entistä suuremmassa mittakaavassa. Tämä mahdollistaa helposti pilaantuvien tuotteiden tehokkaamman käsittelyn. Tällä hetkellä lentorahti on ensisijainen kuljetusmuoto helposti pilaantuville tuotteille, mikä on kallis ratkaisu. Myös vakiokokoisten konttien ja vaarallisten aineiden kuljettamisen mahdollisuutta tutkitaan.
 

Mitä on otettava huomioon kuljetettaessa rautateitse?

Intermodaalikuljetukset ovelta ovelle

Aivan kuten lento- ja merirahdissa, sinun on otettava huomioon lähetyksesi liikkeet ennen kuljetusta ja sen jälkeen. Rautatiekuljetuksissa tavarat on pakattava konttiin, jonka voi vuokrata rautatieoperaattorin konttivarastolta. Jos varastosi on lähellä konttivarastoa, voi olla edullista siirtää tavarat maanteitse varastoon, jossa ne lastataan siellä oleviin kontteihin sen sijaan, että vuokraat tyhjän kontin lastattavaksi omissa tiloissasi. Kummassakin tapauksessa rautatieoperaattoreilla on merisatamiin verrattuna paljon pienempiä varastoja, joten sinun on arvioitava huolellisesti kuljetusta varastoon ja sieltä pois, koska varastotilaa on rajoitetummin.
 

Kaupalliset pakotteet tai boikotit

Joihinkin reitin varrella oleviin maihin sovelletaan Euroopan maiden pakotteita tai boikotteja ja päinvastoin, mikä tarkoittaa, että joihinkin tavaroihin voidaan soveltaa tuonti- tai vientirajoituksia joissakin maissa. Venäjän infrastruktuuri on myös hyvin vanhaa ja investointitaso on paljon alhaisempaa kuin esimerkiksi Kiinassa. On myös tosiasia, että on ylitettävä useita sellaisten maiden välisiä rajoja, joilla ei ole keskinäisiä kauppasopimuksia. Vältä viivästyksiä varmistamalla, että vaadittavat dokumentit ovat kunnossa.
 

Lämpötilasäädellyt kuljetukset

Aina kun tavaraa lähetetään rautateitse, ympäristön lämpötilassa voi olla ajoittain suuria vaihteluja, jotka on otettava huomioon. Kiinassa voi olla hyvin lämmintä, kun taas Venäjällä pakkasta. Nämä lämpötilan muutokset voivat aiheuttaa ongelmia joillekin tuotteille. Tarkista logistiikkapalveluntarjoajalta, miten he varmistavat vaadittavat olosuhteet kuljetettaessa tuotteita, jotka edellyttävät lämpötilasäädeltyä kuljetusta ja varastointia.
 
 
Rautatiekuljetus voi olla luotettava, nopea ja tehokas vaihtoehto nykyisille kuljetusmenetelmille. Pyydä vertailu asiantuntijoiltamme nähdäksesi, kuinka voit säästää kustannuksia ja saada nopeutta tarpeisiisi sopivalla rautatieratkaisulla.

 

Kysymyksiä?

Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteys, löydämme tarvitsemasi ratkaisun.

Ota yhteys Road