Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Digitoll - Krav til fullmakt for tollrepresentasjon

Fra 1. januar 2023 innføres Digitoll med endringer i regelverket for tollbehandling relatert til innførsel av gods til Norge.

Digitoll

Nytt regelverk for tollbehandling trer i kraft 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 innføres endringer i regelverket for tollbehandling. Endringene relaterer seg til innførsel av gods til Norge. Det er derfor avgjørende at alle som importerer gods til Norge gjør seg kjent med hva endringene innebærer og forstår hva dette betyr for egen bedrift. Det stilles samtidig krav til at tollrepresentant mottar fullmakt til å opptre på vegne av deklarasjonspliktig.

Informasjon om innføring av Digitoll kan leses her

Krav til fullmakt for tollrepresentasjon

Dersom DSV skal opptre som tollrepresentant (opptre på vegne av deklarasjonspliktig), stilles det krav til fortollingsfullmakt. Digitoll er veien til effektiv grensepassering. Les mer om NHOs begrunnelse for hvorfor vi ønsker en skriftlig fullmakt her

Generell fullmakt ved innførsel kan nedlastes og fylles inn elektronisk (versjon DSV Norge): 

Norsk versjon

Engelsk versjon

Dersom DSV skal opptre som tollrepresentant, må fullmakt oversendes DSV snarlig.

  • Fullmakten må inneholde feltene i parentes ferdig utfylt før dokumentet innsendes.
  • Fullmakten sendes per e-post hvor firmanavn og organisasjonsnummer settes i emnefeltet.
  • Ved behov for ytterligere spesifiseringer i fullmakten, ta kontakt med oss før innsendelse.
  • Fullmakten sendes til: 

registrering@no.dsv.com

For mer informasjon om hva endringer i regelverket innebærer, krav som må imøtekommes, samt samspill mellom speditør og vareeier, les mer her

Ved spørsmål relatert til ovenstående og hva endringene medfører, vennligst ta kontakt med Elin Tveiten.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss