Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Digitoll: Veien til effektiv grensepassering

Transportbransjen står ovenfor en betydelig endring som vil forandre hvordan alt grenseoverskridende gods skal håndteres. Vareførselsloven fra 2023 trer i kraft for fullt fra 1. april 2025 og direktekjøringsordningen avvikles for alle transporttyper.

Motorvei med mye trafikk på natt

Elin Tveiten, Senior Manager for Customs i DSV, har vært i Transport & Spedisjonsbransjen i over 30 år og har en sterk lidenskap for å drive bransjen fremover. Med introduksjonen av det nye konseptet Digitoll har Elin vært en sentral aktør i Tolletatens ressursgruppe fra starten av. Det har spilt en avgjørende rolle i å forme DSVs tilnærming til den digitale tolltjenesten.

Digitoll: Fremtiden til tollprosesser

Digitoll er en digital innovativ tollprosess som endre måten vi håndterer varer ved grensepassering. Den største endringen er at varer må fortolles før grensepassering og ikke i etterkant, slik som i dag. Det innebærer en digital informasjonsflyt før varene kommer til Norsk grense.

- Tidlig og korrekt informasjon vil være helt avgjørende for å lykkes i dette prosjektet. Ellers vil transporten bli stående på grensen. Prosedyre tollager kan benyttes, men det vil være et fordyrende ledd, samt at man også må lage en midlertidig deklarasjon som også krever en del info.

Tolletaten ønsker å kunne ta en risikovurdering og eventuelt en varekontroll i forkant slik at de har en bedre kontroll på hva slags gods som innføres til landet.

- DSV er kommet godt i gang med Digitoll og vi kjører full load, partigods og noe stykkgods i Digitoll løpet. Per dags dato ser vi at det er mer tidkrevende å jobbe i forkant med tollklarering, kontra etterkant. Det skaper en betydelig endring i arbeidsflyten for aktører i transportbransjen.

Endringene som kommer med Digitoll utfordrer bransjen, og selv om det kan være krevende i starten, tror Elin på at dette vil bidra til en smidigere og mer effektiv tollbehandling på lang sikt, som kundene vil tjene på.

- Ved grensepassering er målet med Digitoll å effektivisere prosessen. Når et transportmiddel når grensen og får grønt lys, kan det kjøre rett videre til levering hos kunden og varene er ferdig tollklarert. Dette er en løsning som vil gagne kundene og hele bransjen, og fungere for alle bedrifter uavhengig av størrelse.

Kvinnelig DSV ansatt Elin Tveiten - Senior Manager, Customs

Elin har spilt en aktiv rolle i startfasen av Digitoll, både som medlem i ressursgruppen for Tolletaten og gjennom sitt arbeid som nestleder i NHO Logistikk og Transport Øst. Hun er også involvert i å lage en kompetansestandard for tollfaget i Norge, basert på en EU-standard. 

- Sammen med Tolletaten jobber vi tett med andre aktører i bransjen for å sikre at overgangen til Digitoll blir en smidig prosess. Vi har en god dialog og det er stor takhøyde for å utrykke bekymringer og behov i samarbeidet med Tolletaten, slik at vi kan sikre at endringene blir vellykkede.

 

Elin reflekterer rundt hvordan Digitoll vil påvirke bransjen i Norge og mener at det er en spennende, men også en utfordrende tid. Hun legger vekt på viktigheten av å øke kompetansen i bransjen for å kunne møte de utfordringene som Digitoll bringer med seg. 

- Det blir nødvendig med mer kompetanse og forberedelser for å tilpasse seg de nye digitale prosessene. Jeg tror også at vi er avhengig av å få inn yngre krefter inn i bransjen, som er uredde og teknisk anlagt. Med all respekt for de som jobber med tollfaget i dag. Toll er et utrolig interessant fagfelt som jeg tror mange kunne trivdes med. 

Tollavdelingen i DSV 

DSV har et stort tollavdeling på 20 ansatte som jobber med fortolling. Elin forteller at DSV har valgt å sentralisere tollprosessen til Vestby, og tollavdelingen håndterer fortolling for alle DSVs divisjoner, inkludert vei-, sjø- og flytransport og lagerløsninger. Dette gjør DSV til en av de største tollavdelingene i Norge. Hun påpeker at de er godt rustet til å møte utfordringene som Digitoll fører med seg. 

- DSV har store ambisjoner når det gjelder Digitoll. Målet er å kjøre 80% av all import over til Digitoll innen oktober 2024. Dette er en ambisiøs målsetning som viser DSVs sterke engasjement for den digitale tollprosessen. 

Tulldagene i Sverige: Deling av Digitoll-erfaringer 

Elin har blitt invitert til å snakke på Tulldagene i Sverige og har allerede hatt et foredrag 17. oktober. Neste foredrag holdes 26 oktober, hvor hun skal dele sin ekspertise om Digitoll. Hennes foredrag fokuserer på hva som er viktig for smidig grensepassering, inkludert riktig dokumentasjon og tidlig informasjonsflyt. Hun ønsker å bidra til at næringslivet forstår viktigheten av å tilpasse seg Digitoll-prosessen for en sømløs grensepassering. 

- Det er stor interesse for dette foredraget ettersom det er mange som har meldt seg på, det er utrolig gøy. Jeg er stolt av å jobbe i DSV sammen med mange dyktige kollegaer. DSV er godt kjent med endringer og vi er sikre på at dette skal vi sammen klare å få til på en god måte. Digitoll er fremtiden. 

For information about Digitoll in English, read more here. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss